Atnaujintas 2003 m. sausio 29 d.
Nr.8
(1112)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Susitikimai
Lietuva
Valstybė ir bažnyčia
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Proza
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Jubiliejus su potekste

Protestas prie Mokslų akademijos

Protesto piketu prie Mokslų akademijos rūmų šeštadienį buvo sutiktas buvusio Lietuvos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, kurį surengė Lietuvos socialistų partija.
Su emocingais plakatais "Sniečkus - lietuvių tautos budelis", "Sniečkus - Lietuvos valstybės duobkasys", "Mokslų akademija - nusikaltėlių priedanga" politinių kalinių, tremtinių ir rezistencijos dalyvių organizacijų sukviestos kelios dešimtys vyresnio amžiaus žmonių Gedimino prospekte pasitiko konferencijos-diskusijos "Tauta, epocha, asmenybė" dalyvius. Savo priešišką nusistatymą piketo dalyviai išreiškė kalbomis, patriotinėmis eilėmis ir dainomis. Centrinį įėjimą į Mokslų akademiją, virš kurios durų irgi kabojo plakatas, akylai saugojo policija.


Pastabos paraštėse

Pasirodo, pelningiausiu verslu Lietuvoje tampa ne šešėlinė ekonomika, kontrabanda, valdininkavimas, o visiškai legaliai veikiančios vadinamosios viešųjų ryšių firmos, sugebančios faktiškai iš nieko padaryti bet ką. Ryškiausias pavyzdys - naujojo Prezidento rinkimai. Galima jau dabar griebtis už galvų, kokia lavina propagandinių balionų ir burbulų užgrius piliečius netrukus, nes faktiškai jau prasideda būsimojo Seimo rinkimų kampanija. Ir seni, ir nauji pretendentai jau dabar suka galvas, iš kur gauti pinigų savo reklamai. O pinigų reikės daug. Nes viešųjų ryšių kontoros, dar tebeskaičiuojančios gautus pelnus, be abejonės, gerokai padidins įkainius. Taigi jeigu ir į dabartinį Seimą sulindo daugelis „naujųjų lietuvių“, tai kitame tokių bus absoliuti dauguma. Ir visai nesvarbu, kad daugelis Seimo narių iš dyko buvimo prasimano įvairiausių pramogų. Vieni sukerta rankomis iš namo ir automobilio, kas laimės rinkimus, kitas nenuilstamai aiškina tautiečiams, kaip reikia gerti prancūziškus ir ispaniškus vynus, dar vienas neišlenda iš televizijų, aiškindamas etiketo taisykles, kaip valgyti tą ar kitą patiekalą. O viena parlamentarė netgi konkursą paskelbė, kviesdama vaikučius rašyti laiškus naujajam Prezidentui su patarimais, kaip valdyti Lietuvą.


Dėl A.Sniečkaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimo

Kaip jau pranešėme, sausio 25-ąją Lietuvos mokslų akademijos salėje vyko konferencija, skirta ilgamečiam sovietų okupacinio režimo statytiniui A.Sniečkui. Prieš konferenciją buvo paskelbtas ne vienas protesto laiškas (kai kuriuos jų spausdino „XXI amžius“), nukentėjusieji nuo komunistinio režimo konferencijos dieną prie Mokslų akademijos surengė protesto akciją. Spausdiname nespėjusį į „XXI amžiaus“ penktadienio numerį pateikti pasipriešinimo okupacijoms dalyvių bei politinių kalinių ir tremtinių organizacijų protestą, adresuotą prezidentui Valdui Adamkui, išrinktajam prezidentui Rolandui Paksui, Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui, ministrui pirmininkui Algirdui Brazauskui ir Mokslų akademijos prezidentui Benediktui Juodkai. Taip pat spausdiname ir kitus du į penktadienio numerį netilpusius pareiškimus šia tema.

Protestas

Mokslų akademijos Didžiojoje salėje 2003 m. sausio 25 d. organizuojama provokacinė “mokslinė” konferencija “Tauta, epocha, asmenybė”, skirta A.Sniečkaus 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijoje ketina dalyvauti sovietmečio akademikų, profesorių, daktarų “elitas” – J.Požėla, L.Šepetys, K.Meškauskas, K.Purvinskas, S.Lazutka, J.Kubilius ir kiti, kurie kūnu ir siela buvo penėti “šviesia komunizmo ateitimi”, suaugę su savo “šeimininku” – LKP(b) pirmuoju sekretoriumi A. Sniečkumi.
Dalis konferencijos dalyvių jaunesni, bet, matyt, taip pat įgiję neišdildomus sovietinio mąstymo pradus. Visuomenę klaidina prie buvusio LKP, okupacinio režimo elito nuo Atgimimo pradžios prisiplakę ir į konferenciją pakviesti politiniai kaliniai, apsimetantys “rezistencinės kovos” dalyviais: A.Bendinskas, S.Stungurys, J.Žilinskas, G.Ilgūnas. Šioje konferencijoje taip pat pasirengęs dalyvauti besiblaškantis filosofas A.Juozaitis.