Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pirmasis gimtadienis be poeto…

Apie lietuvių išeivių literatūrą pasakojo literatūros kritikė Rita Tutlytė

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

„…O atrodo, kad jis čia kažkur yra. Mes galime įsivaizduoti, kad jis kartu su mumis, juolab kad poetas iš tiesų yra Kaune (čia jis palaidotas). B.Brazdžionis mums visada buvo ir tebėra kaip patriotizmo garantas. Kokiu gražiu metu gimė poetas… Todėl ir mes pabūkime su juo šį pūguotą, pūkuotą vakarą“, - kalbėjo poetė Aldona Ruseckaitė, pradėdama vakarą, skirtą B.Brazdžionio 96-osioms gimimo metinėms paminėti ir prisiminti, kad atėjo pirmasis poeto gimtadienis be paties poeto. Vakarą bendromis jėgomis rengė Maironio lietuvių literatūros muziejus ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius.
Vasario pūgos stiprumą ir lengvumą, gimtadienio nuotaiką bei pasididžiavimą, turėjus tokį dainių kaip B.Brazdžionis, visą vakarą palaikė aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas ir smuikininkas Chaimas Šusteris.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A.Ruseckaitė džiaugėsi, kad B.Brazdžionio artimieji nusprendė visą poeto archyvą, jo knygas, kai kuriuos daiktus atiduoti saugoti į Literatūros muziejų. Tai labai didelė garbė, bet juk ir pats poetas mylėjo Maironį, mylėjo šiuos namus, buvo su jais susijęs: ketverius metus buvo šio muziejaus pirmasis vedėjas.
Rašytojas Petras Palilionis juokavo, kad jam labai gera turėti tokią kolegę, o šiam muziejui – tokią direktorę kaip poetė A.Ruseckaitė: jis apie ką nors dar tik pagalvoja, o ji jau ima ir pasako… Ir besijuokiančiuosius patikino, kad kalba visai rimtai, nes jis, kaip Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A.Ruseckaitė yra B.Brazdžionio testamento vykdytojai Lietuvoje. P.Palilionis pasiguodė, kad tai ne tik garbė, bet ir didelė atsakinga misija.
Direktorė pasigyrė, kad jiems, muziejininkams, B.Brazdžionis parašė tokius žodžius: „Džiaugiuosi, kad Maironio namai – ne tik muziejus, ne tik archyvas, bet ir literatūros sodas, kur skamba poetinis žodis“. A.Ruseckaitė sakė: „Tai mums didžiulis įvertinimas, mes į šiuos žodžius dažnai atsiremiame ir jais vadovaujamės. Todėl šį vakarą Lietuvos klasiko B.Brazdžionio dėka būsime kartu su išeivių literatūra, kuri dabar jau susiliejo į vieną lietuvių literatūrą“.
Kaip ir buvo rengėjų sumanyta, šis vakaras virto diskusija apie išeivijos literatūrą apskritai. Šis renginys buvo ne tik literatūrinis poezijos vakaras, bet išskirtinai muziejinis vakaras. Apie lietuvių išeivių literatūrą kalbėjo literatūros mokslininkė tyrinėtoja, kritikė Rita Tutlytė.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė pristatė muziejaus leidinį „Išėję sugrįžti“. Ši knyga – didelis, kruopštus ir su meile bei pagarba tai surinktai medžiagai muziejininkės V.Paplauskienės atliktas darbas. Knygoje „Išėję sugrįžti“ autorė apžvelgė, apibendrino ir išsamiai pristatė lietuvių išeivių kultūrinį literatūrinį gyvenimą Austrijoje ir Vokietijos DP stovyklose 1944-1950 metais. Turbūt ne be reikalo P.Palilionis vadino V.Paplauskienę mokslininke, o A.Ruseckaitė buvo dar konkretesnė ir apie savo kolegę pasakė – darboholikė.
Vakaro pabaigoje muziejininkė ir skyriaus vedėja V.Paplauskienė pakvietė apžiūrėti naują ekspoziciją, kurią pati parengė, o joje daugiau nei trys tūkstančiai eksponatų, irgi pačios V.Paplauskienės parvežtų iš JAV ir susijusių su lietuvių išeivijos rašytojų gyvenimu ir kūryba.
Toks buvo poeto B.Brazdžionio gimtadienis Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje, atitikęs klasiko dvasią.

Džiuljeta KULVIETIENĖ
Kaunas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija