Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dailininkas 90-metį šventė namuose-muziejuje

Tapytoją profesorių Kazimierą Žoromskį garbingo 90 metų jubiliejaus proga pasveikino
Seimo narys Vytautas Landsbergis (dešinėje)

Tapytoją profesorių Kazimierą Žoromskį garbingo 90 metų jubiliejaus proga kovo 4-ąją pagerbė politikai, menininkai, mokslininkai, griežė Šv. Kristoforo orkestro muzikantai. Tapytojo name-muziejuje vykusiose iškilmėse K. Žoromskį pasveikino ir stiprios sveikatos palinkėjo premjeras Algirdas Brazauskas su žmona, kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, užsienio reikalų viceministras Justas Vincas Paleckis, Seimo narys Vytautas Landsbergis, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Aleksanderis Romas, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis, garsūs dailininkai, Bajorų sąjungos nariai.
Buvo perskaityti prezidento Rolando Pakso, Seimo pirmininko Artūro Paulausko, Vilniaus mero Artūro Zuoko sveikinimai garbiajam dailininkui, savo brandžiausių darbų kolekciją padovanojusiam Lietuvai. Sostinės vadovai išreiškė viltį, kad pagaliau bus įteisintas K. Žoromskio muziejaus, kuriame eksponuojama tik nedidelė dalis iš dovanotosios kolekcijos, statusas.


Orkestras garsina savo šalį ir miestą

Panevėžio kamerinio orkestro meno
vadovas ir dirigentas
Vidmantas Kapučinskas

Dvyliktus metus grojantis Panevėžio kamerinis orkestras - profesionalus kolektyvas. Jo įkūrėjas, meno vadovas bei dirigentas - maestro Vidmantas Kapučinskas. Orkestro artistai - aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės.

Orkestras išsikovojo pagarbą

Iš tarptautinio muzikos festivalio, kuris vyko Švedijos mieste Kristenštate, Panevėžio kamerinis orkestras parsivežė Didįjį prizą. Panevėžiečiai buvo pakviesti į Sardinijos saloje (Italija) surengtą pastoracinės muzikos festivalį. Kamerinis orkestras buvo įvertintas kaip geriausiai pasirodęs kolektyvas.
Orkestras yra įrašęs dvi audiokasetes Vilniaus radijui ir vieną kompaktinę plokštelę Švedijoje. Šioje šalyje kolektyvas rengiasi kartu su Vilniaus universiteto mišriu choru įrašyti kitą plokštelę.


Keletas pastabų apie Lietuvos fotografiją

Dažnai tenka pasivartyti fotoalbumus, išleistus Fotomeninkų sąjungos jėgomis ir įvairių fondų lėšomis. Dažniausiai vieno fondo - Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. Fotoalbumai būna iš tikrųjų gražūs: kruopščiai atrinkta medžiaga, gražiai sumaketuoti, geros kokybės popierius ir aukštos kokybės spausdinimo darbai. Tik susimąsčius visada kyla klausimas, ar juose yra visa tiesa ar tik pusė. Paskaičius šių leidinių vertintojų recenzijas, jau ryškėja viena tik puse lūpų prasikišanti tendencija: yra viena tiesa kaip sovietmečiu buvo viena partija. O ta tiesa tokia: šiek tiek istorijos, šiek tiek praeities ir dabartis - žymiausi Lietuvos fotomeninkai, iš kurių yra tik kokie trys, na, keturi.


„Žmogus yra vienas ir vieningas...“
Iš Antano Maceinos laiško, rašyto prel. Pranciškui Jurui 1951m. spalio 1 d.

Negalėdami padėti gėlių sausio 27 dieną, per 95-ąsias gimimo metines, ant iškilaus filosofo, poeto, mąstytojo Antano Maceinos kapo, jo pagerbti, prisiminti ir nusilenkti būrys panevėžiečių vasario 8 dieną susirinko į G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos galeriją “2 –asis aukštas”. Šventę praturtino atvykęs filosofo sūnus Saulius su žmona Tatjana, kuri įsimylėjusi A.Maceinos kūrybą. T.Maceinienė nėra niekada gyvenime mačiusi A. Maceinos. Bet ji išvaikščiojo gimtąsias jo pievas ir panemunę, įsigyveno į kūrinius ir laiškus, lesiojo įvairius gyvenimo trupinėlius – visa, kas susiję su filosofo gyvenimu. Dabar ji audžia didžiulę maceiniškos šviesos pilną drobę, kuria gobia lietuvišką krikščionišką filosofiją. Ji netelpa nei delne, nei plačiuose kloniuose. Tatjana taupiais žodžiais mus priverčia ne tik suklusti, bet ir širdimi pajausti filosofo žodžių muziką. Jo mąstymas buvo nukreiptas viena linkme – Dievo.
Vyskupas Jonas Kauneckas nedalyvavo šventėje, bet perdavė parašytą kalbą.
“...Mano dvasiniame pasaulyje A.Maceina yra aukščiau už visus kitus mąstytojus, - teigia vyskupas. - Turiu per tūkstantį religinės minties knygų. Bet visas jas pralenkia A.Maceina. Jis man didesnis net už viso krikščioniško pasaulio pripažintą religinės minties genijų Karlą Ranerį.