Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Orkestras garsina savo šalį ir miestą

Panevėžio kamerinio orkestro meno
vadovas ir dirigentas
Vidmantas Kapučinskas

Autoriaus nuotraukos

Dvyliktus metus grojantis Panevėžio kamerinis orkestras - profesionalus kolektyvas. Jo įkūrėjas, meno vadovas bei dirigentas - maestro Vidmantas Kapučinskas. Orkestro artistai - aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės.

Orkestras išsikovojo pagarbą

Iš tarptautinio muzikos festivalio, kuris vyko Švedijos mieste Kristenštate, Panevėžio kamerinis orkestras parsivežė Didįjį prizą. Panevėžiečiai buvo pakviesti į Sardinijos saloje (Italija) surengtą pastoracinės muzikos festivalį. Kamerinis orkestras buvo įvertintas kaip geriausiai pasirodęs kolektyvas.
Orkestras yra įrašęs dvi audiokasetes Vilniaus radijui ir vieną kompaktinę plokštelę Švedijoje. Šioje šalyje kolektyvas rengiasi kartu su Vilniaus universiteto mišriu choru įrašyti kitą plokštelę.

Gyvina miesto kultūrą

Panevėžyje rengiami apskrities pianistų ir styginių instrumentų atlikėjų festivaliai. Į juos atrenkami geriausi jaunieji muzikantai. Nugalėtojai kviečiami groti kartu su orkestru. Toks renginys šiemet vyks septintą kartą. Daugiau tokių festivalių Lietuvoje niekas nerengia.
Ne pirmi metai Panevėžyje vyksta muzikos festivalis „Ant Katedros laiptų“. Jis rengiamas vasarą, kai mieste kultūrinis gyvenimas priblėsta. Kiekvieną ar kas antrą sekmadienį kamerinis orkestras, dalyvaujant ir kitiems kolektyvams, kviečia miestelėnus klausytis geros muzikos. Kada būna geras oras, koncertas vyksta Katedros šventoriuje. Tam reikalui nupirkta keturi šimtai kėdžių. Jeigu oras prastas, grojikai sueina į Katedrą. Šis festivalis vyksta visą vasarą. Jį organizuodavo mons. Juozapas Antanavičius. Naujasis Katedros klebonas kun. dr. Rimantas Gudelis irgi pritaria šiai gražiai iniciatyvai.

Maldos namams netinka tranki muzika

Orkestras dažnai koncertuoja Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Gerai skamba jo atliekama muzika Arkikatedroje. Miesto reprezentacinis kolektyvas - laukiams svečias Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. Jis gražiai sutinkamas Švč. Trejybės bažnyčioje. Panevėžio kameriniam orkestrui teko groti Budapešto Šv. Mato bazilikoje. „Groti patys nesisiūlome, bet esame kviečiami, - sakė kolektyvo meno vadovas ir dirigentas V.Kapučinskas. - Sausio 13-ąją grojome Švč. Trejybės bažnyčioje. Ne vienam iš jos išėjusiajam byrėjo ašaros. Vadinasi, grojome ne veltui ir esame reikalingi žmonėms“.
Klasikinę muziką mėgstantis V.Kapučinskas sakė, jog pats turi žinoti, kas tinka groti bažnyčioje. Valso, anot jo, juk negrosi. „Aš prieš tai, kad bažnyčioje būtų atliekama tranki muzika. Maldos namai yra susikaupimo ir dvasinės atgaivos vieta“, - teigė Vilniaus muzikos akademijoje fleitininko ir dirigento specialybes įgijęs V.Kapučinskas.

Lankytasi daugelyje pasaulio šalių

Ilgai tektų vardyti šalis, kuriose yra grojęs kamerinis orkestras. „Turbūt mūsų nebūta tik Amerikoje, Japonijoje ir Australijoje“, - kalbėdamas apie koncertines keliones už šalies ribų šypsojosi Joniškyje gimęs, bet nuo ketverių metų Panevėžyje gyvenantis V.Kapučinskas.
Jis pasakojo, kaip po vieno koncerto Vilniuje Rusijos ambasadorius Lietuvoje priėjęs pasiteiravo, kada orkestras atvyks į jo šalį. Panevėžietis pasijuto nepatogiai: Rusijoje dar nė karo nekoncertuota. Keista, kad taip atsitiko. Imta ieškoti pažinčių, kaip surengti išvyką į Rusiją. Užmegzti ryšiai su Kaliningrado srities kultūros valdyba. Galvojama ir apie tai, kad koncertinės kelionės metu ten bus galima aplankyti ir su Lietuva sietinas vietas.
Iki šiol orkestras kelionėms savo lėšų neleido. Groti jis važiuoja pakviestas. Užsieniečiams parankiau samdyti profesionalų kolektyvą iš kitos šalies. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai turi savo chorą, bet reikia ir orkestro.
Koncertuodamas užsienyje, kamerinis orkestras neužsidirba pinigų, bet jo kelionę bei viešnagę apmoka šalis, į kurią yra pakviestas. Grodamas užsienyje, kolektyvas garsina Panevėžį ir Lietuvą.

Orkestre groja beveik vien moterys

Groti smuiku labiau tinka dailiosios lyties atstovėms. V.Kapučinskas teigė: norint patekti į orkestrą, groti smuiku reikėtų mokytis šešiolika metų: septynerius metus muzikos mokykloje, ketverius konservatorijoje ir dar penkerius - muzikos akademijoje.
Orkestre, be vadovo, dirba dar vienas vyras. Jis groja kontrabosu.
Kai užsienyje išgirsta, kad Panevėžyje gyvena apie 130 tūkstančių žmonių, nustemba: kaip toks mažas miestas gali turėti kamerinį orkestrą? Tris kartus per savaitę rytais orkestro artistai repetuoja Muzikiniame teatre. Jų atlyginimai yra kuklūs, todėl muzikantai papildomai dirba muzikos mokykloje mokytojais ar konservatorijoje dėstytojais. Tačiau orkestro dalyviai groti privalo kokybiškai. „Jeigu negalvosi, kaip gyvensi rytoj, greit bus užimta tavo vieta ir pats būsi išmestas iš konkurencinės muzikos rinkos“, - pastebėjo orkestro meno vadovas ir dirigentas V.Kapučinskas.

Bronius VERTELKA
Panevėžys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija