Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dailininkas 90-metį šventė namuose-muziejuje

Tapytoją profesorių Kazimierą Žoromskį garbingo 90 metų jubiliejaus proga pasveikino
Seimo narys Vytautas Landsbergis (dešinėje)

Juditos Grigelytės (ELTA) nuotrauka

Tapytoją profesorių Kazimierą Žoromskį garbingo 90 metų jubiliejaus proga kovo 4-ąją pagerbė politikai, menininkai, mokslininkai, griežė Šv. Kristoforo orkestro muzikantai. Tapytojo name-muziejuje vykusiose iškilmėse K. Žoromskį pasveikino ir stiprios sveikatos palinkėjo premjeras Algirdas Brazauskas su žmona, kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, užsienio reikalų viceministras Justas Vincas Paleckis, Seimo narys Vytautas Landsbergis, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Aleksanderis Romas, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis, garsūs dailininkai, Bajorų sąjungos nariai.
Buvo perskaityti prezidento Rolando Pakso, Seimo pirmininko Artūro Paulausko, Vilniaus mero Artūro Zuoko sveikinimai garbiajam dailininkui, savo brandžiausių darbų kolekciją padovanojusiam Lietuvai. Sostinės vadovai išreiškė viltį, kad pagaliau bus įteisintas K. Žoromskio muziejaus, kuriame eksponuojama tik nedidelė dalis iš dovanotosios kolekcijos, statusas.
Pasaulinį pripažinimą savitos technikos optinės dailės paveikslais pelnęs K. Žoromskis gimė 1913 metais Smilgiuose (Panevėžio r.). 1942-aisiais baigė Vilniaus dailės akademiją, vėliau studijavo Vienos dailės akademijoje, tobulinosi Romos karališkojoje dailės akademijoje. Po karo gyveno Madride, Kolumbijoje kelerius metus dirbo Bogotos Chaverianos universiteto tapybos profesoriumi. 1952 metais persikėlė į JAV, dėstė Katan Rozo meno institute ir Niuarko meno kolegijoje. 1986 metais grįžęs į tėvynę, Lietuvos dailės muziejui padovanojo labai vertingą beveik 500 savo dailės darbų kolekciją. Valstybės lėšomis Vilniaus centre pastatyta K. Žoromskio paveikslų galerija-muziejus, kur eksponuojama dalis jo dovanotos kolekcijos. K.Žoromskis yra surengęs apie pusę šimto autorinių parodų Madride, Bogotoje, Čikagoje, Detroite, Niudžersyje, Niujorke, kituose JAV miestuose, taip pat Vilniuje ir kt. Parodose dalyvavo su Marku Šagalu, Salvadoru Dali, Veira de Silva, kitais garsiais XX amžiaus dailininkais. K. Žoromskio paveikslų yra įsigiję keliolika Europos ir Amerikos muziejų. 2000 metais JAV biografijų institutas K. Žoromskį paskelbė Metų žmogumi.
K. Žoromskio paveikslų yra dvylikoje Europos ir Amerikos muziejų, taip pat Tretjakovo galerijoje Maskvoje, Vatikano pinakotekoje, Lietuvos dailės ir Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuose. K. Žoromskio biografija ir paveikslai įtraukti į pasaulio meno meistrų žinynus. 1987 metais dailininkui už nuopelnus Lietuvos kultūrai suteiktas nusipelniusio meno veikėjo vardas.
1999 metais profesorius apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, 2001-aisiais - Amerikos Garbės aukso medaliu, o pernai K. Žoromskis pelnė Amerikos Garbės medalį už nuopelnus menui.
Vienas garsiausių lietuvių išeivijos dailininkų K. Žoromskis, baigęs Vilniaus ir Vienos dailės akademiją, po Antrojo pasaulinio karo gyveno ir kūrė Italijoje, Ispanijoje, Kolumbijoje, ilgiausiai gyveno JAV. Tarptautinį pripažinimą dailininkas pelnė sukūręs savitą optinio meno kryptį - optinį impresionizmą.
Tarptautinėse parodose K. Žoromskis dalyvavo kartu su pasaulinio garso dailininkais Marku Šagalu, Salvadoru Dali, Maksu Ernstu ir kitais.
1986 metais sugrįžęs į Lietuvą, K. Žoromskis padovanojo savo kūrinius tėvynei - vieną vertingiausių autorinių kolekcijų, kuri saugoma 1996-aisia sostinėje pastatytame K. Žoromskio name-muziejuje.
Pasak menotyrininkų, K.Žoromskio pasaulinis atradimas - savita optinės dailės atmaina. Tai yra optiniu impresionizmo stiliumi paveikslo plokštumoje sukuriama trečioji dimensija. Ši šviesos ir erdvės iliuzija, panaudojant spektro analizės principus, geriausiai atsiskleidė 1970 m. pradėtoje kurti “Trijų dimensijų serijoje”.
Pastaruoju metu ligų kamuojamas dailininkas beveik nebetapo. K. Žoromskis yra išbandęs ir plunksnos meną. 1994 m. Vilniuje išleido “Lato sakmes” - didelę hegzametru parašytą poemą epą nuo lietuvių tautos užuomazgos iki Vytauto Didžiojo galybės. Taip pat dailininkas yra parašęs šešis romanus, novelių išeivijos spaudai.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija