Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

„Žmogus yra vienas ir vieningas...“
Iš Antano Maceinos laiško, rašyto prel. Pranciškui Jurui 1951m. spalio 1 d.

Negalėdami padėti gėlių sausio 27 dieną, per 95-ąsias gimimo metines, ant iškilaus filosofo, poeto, mąstytojo Antano Maceinos kapo, jo pagerbti, prisiminti ir nusilenkti būrys panevėžiečių vasario 8 dieną susirinko į G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos galeriją “2 –asis aukštas”. Šventę praturtino atvykęs filosofo sūnus Saulius su žmona Tatjana, kuri įsimylėjusi A.Maceinos kūrybą. T.Maceinienė nėra niekada gyvenime mačiusi A. Maceinos. Bet ji išvaikščiojo gimtąsias jo pievas ir panemunę, įsigyveno į kūrinius ir laiškus, lesiojo įvairius gyvenimo trupinėlius – visa, kas susiję su filosofo gyvenimu. Dabar ji audžia didžiulę maceiniškos šviesos pilną drobę, kuria gobia lietuvišką krikščionišką filosofiją. Ji netelpa nei delne, nei plačiuose kloniuose. Tatjana taupiais žodžiais mus priverčia ne tik suklusti, bet ir širdimi pajausti filosofo žodžių muziką. Jo mąstymas buvo nukreiptas viena linkme – Dievo.
Vyskupas Jonas Kauneckas nedalyvavo šventėje, bet perdavė parašytą kalbą.
“...Mano dvasiniame pasaulyje A.Maceina yra aukščiau už visus kitus mąstytojus, - teigia vyskupas. - Turiu per tūkstantį religinės minties knygų. Bet visas jas pralenkia A.Maceina. Jis man didesnis net už viso krikščioniško pasaulio pripažintą religinės minties genijų Karlą Ranerį.
Taip, jūs mane matote vyskupą, ilgametį Kunigų seminarijos dvasios tėvą ir ir dėstytoją, Ateitininkų federacijos dvasios tėvą. Kiek jau man teko sakyti pamokslų, vesti rekolekcijų, susitelkimo, susimąstymo dienų bei savaičių, šventųjų valandų! Prisipažinsiu, neturėčiau nė pusės to, ką turiu, jei ne A.Maceina! Ką ten pusės, gal dešimtą dalį savęs sugraibyčiau be A. Maceinos...”
Petras Plumpa, ateitininkas, politinis kalinys, giliamintis žmogus, dalijosi prisiminimais apie A. Maceinos raštų spausdinimą pogrindyje. Jam pačiam, tų raštų platintojui, teko ne pati linksmiausia dalia - Mordovijos lageris.
Buvo skaitomos eilės iš Antano Jasmanto naujausio poezijos rinkinėlio “Klajūnas”. Į prisiminimų popietę muzikos garsais įsipynė Panevėžio konservatorijos studentai. O filosofo dukra Danutė Mackūnienė kalbėjo, kad nėra mačiusi tėvo. Daug metų laukė sugrįžtant, susirašinėjo. Tėvas padėjo susigaudyti pasaulėžiūroje, sustiprino tikėjimą Dievu.
Sūnus Saulius atsidūsėjęs nelinksmai priminė, kad tėvo A.Maceinos mintys nebuvo tinkamos tada – ir dabar. Tautiškos valstybės kūrimas nereikalingas, o kultūra - tuo labiau. S.Maceina džiaugėsi panevėžiečiais, taip šiltai pagerbusiais jų tėvo, kilnaus Lietuvos mąstytojo, asmenybę ir jo darbus.

Dailininkė Stasė MEDYTĖ
Panevėžys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija