Atnaujintas 2003 m. liepos 2 d.
Nr.51
(1155)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Susitikimai
Krikščionybė ir pasaulis
Literatūra
Mums rašo
Istorijos vingiai
AtmintisPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Pasaulio religinės muzikos genijus

Šiame numeryje:

Į Soldino mišką, kur nukrito „Lituanica“

Nenoriu tapti mafijos bosu!

„Tarp Rytų ir Vakarų“

Dėl Kazio Ladigos pavardės rašybos

Prasidėjo Pasaulio lietuvių dainų šventė

Perskaičius leidinį „Genocidas ir rezistencija“

Dar kartą apie skaudžią praeitį

Įžymusis muzikos genijus Kšyštofas Pendereckis

Šįmet, minint pasaulio garsenybės – įžymaus lenkų kompozitoriaus ir dirigento Kšyštofo Pendereckio 70-ąsias gimimo metines, maestro autoriniai koncertai rengiami žymiausiose pasaulio salėse, taip pat ir Lietuvoje.

1998 m. lapkričio 20 d. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, nuskambėjo lenkų kompozitorių kūrinių chorui koncertas. Į renginį, skirtą kovojusių už Lietuvos ir Lenkijos laisvę karių garbei, atvyko visų lauktas svečias iš Lenkijos – garsiausias XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios religinės muzikos genijus, kompozitorius ir dirigentas Kšyštofas Pendereckis. Jo vardas simbolizuoja šiandieninę pasaulio muzikinę kultūrą. Tai žmogus, kurio kūryba tapo pasauline vertybe, vertinama skirtingų tautų, šalių ir žemynų žmonių. Tai liudija patys aukščiausi įvairiausių šalių kultūrinių, mokslinių, politinių organizacijų apdovanojimai, kurių jis turi daugiau kaip 30, kompozitoriui suteikta penkiolikos meno ir mokslo akademijų garbės vardai, o kur dar žymiausių pasaulio universitetų bei aukštųjų muzikos mokyklų – Jeilio, Džordžtauno, Glazgo, Ročesterio, Bordo, Madrido, Belgrado, Maskvos, Poznanės, Krokuvos - garbės daktaro ir profesoriaus vardai. K.Pendereckis 2000 metais Kanuose laimėjo Metų kompozitoriaus vardą, o 2001-aisiais už pasiekimus meno srityje buvo apdovanotas Prince Asturia Award premija.


„Santara-Šviesa“ kalba apie atvirą visuomenę

Šnekučiuojasi konferencijos dalyviai. Dešinėje: prezidentas Valdas Adamkus ir buvęs jo patarėjas Raimundas Mieželis

Prieš 50 metų išeivijoje susibūręs lietuvių „Santaros-Šviesos“ judėjimas birželio 26-29 dienomis pakvietė į konferenciją, kuri Lietuvoje vyko jau dešimtą kartą. Pastaraisiais metais „Santaros-Šviesos“ bendrija aktyviausiai veikia Kaune, todėl neatsitiktinai pirmąją konferencijos dieną jos dalyviai šį kartą rinkosi į Laikinąją sostinę, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto restauruotus rūmus, kuriuos prieškariu už savo pinigus pastatė Tarnaičių zitiečių draugija. Kitas tris dienas konferencija vyko Anykščiuose.
„Laisvų žmonių organizacija be organizacijos“, – taip istorikas ir politologas Antanas Kulakauskas įvardijo „Santaros-Šviesos“ sambūrį, kurio pagrindinis iniciatorius ir įkūrėjas JAV buvo Vytautas Kavolis.


Subtili tapybinė klausa R.Stankevičiaus drobėse

Romualdas Stankevičius

Tapytojui Romualdui Stankevičiui šiemet būtų sukakę 70 metų. Prieš dvylika metų iškeliavęs Amžinybėn, jis paliko gausų kūrybinį palikimą (310 tapybos kūrinių, apie 1400 piešinių, 200 akvarelių), kuriuo nuoširdžiai rūpinasi ir dailininko atminimą saugo jo gyvenimo bendrakeleivė, žmona Aldona Stankevičienė. Jos iniciatyva birželio 13 dieną Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Kauno paveikslų galerijoje buvo atidaryta ketvirtoji tapytojo pomirtinė paroda.
1970 metais baigęs Vilniaus dailės instituto Kauno vakarinį skyrių ir tapęs interjero specialistu, R.Stankevičius pradėjo aktyviai dalyvauti įvairiose parodose tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, surengė dvi personalines parodas Kauno dailininkų sąjungoje bei personalinę parodą Kauno paveikslų galerijoje. Jo darbų yra įsigijęs Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos dailės muziejus bei Lietuvos valstybinis komercinis bankas.


Keliaujant su kun. Kazimieru Ambrasu
Su nauja autoriaus knyga rankoje

Kun. Kazimieras Ambrasas (sėdi antras iš kairės) su Australijos lietuviais

Jei būčiau prie jūros,
Jei būčiau net Marse,
Ar skrisčiau galaktikų
Šviesmečiais tolin,
Vis vien TU būtum,
Vis tiek nepaleistum,
Mane TU lydėtum
Žvilgsniu budriu.

Kun. Kazimieras Ambrasas
Apvaizda

2002 metais Lietuvoje buvo išspausdinta nauja kun. Kazimiero Ambraso, SJ, knyga „Kengūrų ir koalų pašonėje. Pokalbis su Australijos lietuviais“ (Išleido „Judex“ leidykla, 1999-2002. 349 p.). Ši trečioji kelionių aprašymų knyga įsijungia į tokio pobūdžio knygų seriją, pavadintą „Po šalis plačiausias“. Dvi ankstesnės yra „Taboro kalno šalis“ (1995) ir „Kilimandžaras“ (2000).


Be akmens užantyje
Vytauto Čepliausko kūrybos vakaras

Vytautas Čepliauskas

Gražu yra gimti pačiame birželio vidury, gražu paminėti jubiliejus, o dar gražiau, kai tie jubiliejai santūriai nutylimi, sukviečiant artimiausius kolegas į kūrybos vakarą, kuriame pristatomi tik ką sunokę kūrybos vaisiai. „Atminties vartai“ – taip vadinosi Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus surengtas ir Kauno menininkų namuose vykęs Vytauto Čepliausko kūrybos vakaras, kuriame buvo kalbama ne tik apie netikėtą ir sėkmingą muziko posūkį literatūron, bet skambėjo ir V.Čepliausko sukurtos dainos, kurias atliko jo dukra pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir dainininkė Vida Miknevičiūtė, o vakaro kaltininko eiles skaitė aktorė Virginija Kochanskytė.


Ekumeninis mokymas apie kūrinijos globą

Naujaisiais laikais ekologinė grėsmė Baltijos jūrai yra reali

Svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažeistas Dievo planas

Apžvelgti Bažnyčios mokymu paremtas ekologines nuostatas paskatino popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas Konstantinopolio stačiatikių patriarchui Baltramiejui I, kurio iniciatyva birželio pradžioje buvo surengtas penktasis tarptautinis simpoziumas laive (dėl to jis dar vadinamas „plaukiojančia konferencija“), skirtas religijos, mokslo ir aplinkosaugos santykiams svarstyti. Apie 250 šiemetės konferencijos dalyvių – mokslininkų, teologų ir politikų, – keliaudami laivu po Baltijos jūrą, diskusijose buvo sutelkę dėmesį į temą „Baltijos jūra: visų paveldas ir bendra atsakomybė“.
Savo laiške Šventasis Tėvas primena dabartinės ekologinės krizės tikrąsias ištakas, kurių esmė – pagarbos Dievo planui nebuvimas. „Santykiai tarp individų arba bendruomenių ir aplinkos niekada negali būti atsieti nuo jų santykių su Dievu, – pažymi Jonas Paulius II. – Kada žmogus atsuka nugarą Kūrėjo planui, jis išprovokuoja netvarką, kuri neišvengiamai atsiliepia visai likusiai sukurtajai tvarkai. Todėl ekologinės atsakomybės stoka pirmiausia yra moralinė problema, paremta antropologine klaida, kuri kyla, kai žmogus užmiršta, jog jo gebėjime keisti pasaulį visada turi būti gerbiamas Dievo sumanymas kūrinijai“.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

Šv. Petro bazilika Vatikane

Į turistinę apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į Italiją liepos 27 - rugpjūčio 3 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Vranovas (poilsis Čekijos nacionaliniame parke prie upės) – Venecija – Ostia – poilsis prie Tirėnų jūros – Roma – Vatikanas – Viena – Znojimas – Vilnius.

Fatima
Lurdas

 

Kelionės kaina – 670 Lt. („XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki liepos 15 d. - 570 Lt.)

 

Į apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į fatimą ir Lurdą rugpjūčio 11-28 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Praha – Paryžius – La Farte – San Sebastjanas (poilsis prie Atlanto vandenyno) – Fatima – Nazare (poilsis prie Atlanto vandenyno) – Madridas – Lurdas – Marselis (poilsis prie Viduržemio jūros) – La Salet – Venecija – Znojimas – Čenstakava – Vilnius.

Kelionės kaina – 1600 Lt. („XXI amžiaus“ skaitytojams - 1400 Lt).

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).
,
8-37-777488


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija