Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Atlanto nugalėtojai pagerbti Lenkijoje

Šv. Mišių metu (iš kairės): kun. Aleksandras Jaščuras, kun. Tomas Karklys, Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas kan. Juozas Gražulis ir kun. Edvardas Zeidotas
Myslibožo mieste buvo daug informacijos
apie legendinius lakūnus
Koplyčia, kurioje 1933 metais buvo pašarvoti lakūnai, jų vardu pavadintame skvere

S. Dariaus vaikaitis Darius Maštaras dalyvavo visose žuvusių didvyrių pagerbimo vietose

Autoriaus nuotraukos

Šeštadienį ir sekmadienį, liepos 19 – 20 dienomis, Lenkijoje vyko renginiai, skirti lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno didvyriško transatlantinio skrydžio ir žūties 70–mečiui paminėti. Šeštadienio vakarą Myslibožo (buv. Soldino) mieste, pagrindinėje aikštėje, lenkams ir jų svečiams didelį koncertą surengė Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras, Kauno etnografinis ansamblis “Šilkas”, Vilniaus įgulos karininkų ramovės choras “Aidas” ir liaudies kapela “Vilnija”. Myslibožo miestą pasiekė ir per Europos sostines bėgantis Petras Silkinas, taip pat Kauno sveikatingumo klubo bėgikai (vadovas P. Sventickas). Žiūrovai negailėjo aplodismentų Lietuvos reprezentantams.
Sekmadienį skrydžio per Atlantą 70–mečio minėjimas persikėlė į už devynių kilometrų esantį Pščelniko mišką, S.Dariaus ir S.Girėno žūties vietą. Čia, prie Vytauto Žemkalnio-Landsbergio sukurto paminklo, po atviru dangumi buvo aukojamos šv. Mišios, kurias koncelebravo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas kan. Juozas Gražulis, kapitonas kun. Tomas Karklys, Kuršėnų klebonas kun. Edvardas Zeidotas, vietos parapijos kun. Aleksandras Jaščuras. Pagerbime dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių atstovai, Seimų nariai, ministrai, aukšti valdininkai, karininkai, miestų ir miestelių vadovai, seniūnai, laisvės kovų veteranai, S. Dariaus vaikaitis Darius Maštaras. Po šv. Mišių įvyko iškilmingas skrydžiui skirtas minėjimas. Virš žūties vietos, po gėlių bei vainikų padėjimo, praskrido Lenkijos aeroklubo ir karinių oro pajėgų eskadrilė.
Ta pačia proga buvo perskaityti šio renginio globėjų - Lietuvos ir Lenkijos prezidentų Rolando Pakso ir Aleksandro Kvašnievskio sveikinimai. Žmonėms, kurie rūpinasi S. Dariaus ir S. Girėno atminimo išsaugojimu, buvo įteikti Lietuvos Vyriausybės įsteigti lakūnų skrydžio per Atlantą 70-mečio atminimo medaliai.
Nustebino Myslibožo vadovai, kurie prieš mėnesį miesto lenkų gimnazijai suteikė S. Dariaus ir S. Girėno vardą, be to, skveras priešais koplyčią, kurioje buvo pašarvoti žuvę lakūnai, pavadintas mūsų žymiųjų lakūnų vardu.
Gimnazijos direktorė Teresa Pielich aprodė parodą, kurioje lenkų gimnazistai pateikė apie pusšimtį piešinių apie legendinį skrydį, taip pat memorialinį lakūnams skirtą kambarį, garbės svečių knygą.
Didelį darbą, įamžinant mūsų lakūnų atminimą, atliko Myslibožo miesto meras Romanas Matijukas. Mes visi, atvykę iš Lietuvos, buvome maloniai nustebinti. Lenkai padarė tai, ko mažai kas tikėjosi. Vadinasi, ir ateityje turime viltį plėsti bendradarbiavimą.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija