Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nepritarė Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektui

Vyriausybė atmetė Seimo parengtą Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą ir pasiūlė sudaryti naują darbo grupę įstatymo projektui parengti. Įstatymo projektui nepritarė Vyskupų Konferencija bei kitos religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos. Atmesdama projektą, Vyriausybė motyvavo tuo, jog daug projekto nuostatų yra deklaratyvaus pobūdžio, neaiškiai apibrėžtos jame vartojamos sąvokos, netiksliai įvardytos reprodukcinės teisės, projektas nesuderintas su Civiliniu kodeksu ir pan.


Valstybė ar tik Vilnius?

Karaliaus Mindaugo valstybės 750-mečio jubiliejaus renginiai jau pasibaigė. Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Kubilius, teigdamas tokių renginių reikšmę ir svarbą piliečių visuomenės brendimui, įžvelgia tam tikrą dėmesio nesubalansuotumą Metropoliui ir Provincijai. Šiuo atveju pastarojo termino atitikmuo – visa Lietuva be sostinės Vilniaus. Didžiuma politiko samprotavimų dar ilgai nepraras aktualumo.


Žalingi siūlymai vietoj nuoseklios politikos
Tėvynės sąjungos frakcijos Seime pareiškimas

Kairiųjų Vyriausybė žengė dar vieną administracinės prievartos žingsnį - parengė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, grasinančias metams atimti iš įmonių licenciją verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba už pirmą kartą pažeistą draudimą parduoti alkoholį nepilnamečiams.


Dėl Rusijos karinio tranzito per Lietuvą
Pareiškimas

Europos Sąjungos ir Rusijos kompromisu išsprendus Rusijos keleivių judėjimo per Lietuvą klausimus, nevertėjo turėti iliuzijų, kad baigėsi ketinimai primesti Lietuvos Respublikai ką nors nepageidautina. Tokios būtų sutartys dėl Rusijos karinio tranzito į Karaliaučių–Kaliningradą, ko 1993–1994 metais, nepaisant ypatingo išorės spaudimo ir neypatingo Lietuvos valdžios atsparumo, vis dėlto pavyko išvengti. Dabar, atrodytų, Lietuvos tarptautinės pozicijos gerokai stipresnės, bet Rusijos diplomatija iš naujo pradėjo manevrus ir spaudimą dėl to paties karinio tranzito. Be abejo, Rusijai reikia išnaudoti paskutinę progą prieš visateisę Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir NATO.


Rusija – kaip nepavykusi valstybė

Žlungant Sovietų Sąjungai, Maskvos politologai valstybės apmokamose institucijose skubėdami dirbo, kad spėtų sukurti ir iš anksto paskleisti „nepavykusių valstybių“ koncepciją (failed states). Pasaulį tikėtasi pagąsdinti, kad verčiau remtų senąją imperiją, o ne būsimas keliolika naujų „branduolinių“ ir nieko neišmanančių valstybių, tariamai „nacionalistiškų“, turinčių viena kitai visokių teritorinių pretenzijų, ir kurias neišvengiamai užvaldys vietinės nusikaltėlių ir uzurpatorių mafijos. Atseit jau geriau ankstesnė viena pažįstamoji „visasąjunginė“ komunistų klanomafija, ginkluota partijos durklais KGB ir GRU, o dar žadanti neva demokratines reformas.