Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Marijos Paslaptingosios Rožės apsireiškimai (3)

Po dvidešimties metų Pjierina Džili vėl sugrįžo ir apsigyveno už keturių kilometrų nuo Montichiario centro, Fontanelyje. Praslinkus dvidešimčiai tylėjimo metų Marija vėl atvertė apsireiškimų istoriją, šįkart pasirinkdama grotą su šaltiniu.

Mano Dieviškasis Sūnus siuntė mane, kad šį šaltinį padaryčiau stebuklingą…

Paslaptingoji Rožė jau ne kartą kalbėjo Pjierinai apie jos sugrįžimą į Montichiarį. 1966 m. vasario 27 d. Pjierina iš Dievo Motinos lūpų išgirdo labai tikslią pranašystę: „Per Atvelykį (balandžio 17 d.) mano Dieviškasis Sūnus Jėzus Kristus dar kartą atsiųs mane į Motichiario žemę su gausiomis malonėmis žmonijai. Šis šaltinis pasidarys stebuklingas. Nuo to sekmadienio čia bus galima atgabenti ligonius. Pirmiausia tu jiems paduosi stiklinę stebuklingo vandens ir apiplausi jų žaizdas. Tai bus tavo naujoji apaštališka misija ir darbas, kurie šįkart nebus atliekami atsiskyrus slapta“.