Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dievo Žodis pasotina Jo alkstančiuosius

Sunku įsivaizduoti maisto produktų parduotuvę, kurioje nebūtų duonos kepalėlio. Daugeliui žmonių duona – kasdienis valgis. Verta pastebėti, kad įvairios grūdėtos duonos rūšys yra vieni tinkamiausių maisto produktų, kurie prisideda prie sveikos žmogaus gyvensenos.


Lietuva – Marijos žemė

Keturnaujienos koplyčioje

Maironio, A.Baranausko ir kitų poetų eilėse apdainuoti žali Lietuvos slėniai, Suvalkijos lygumos žmonių sielose brandino tautiškos dvasios atsiskleidimą. Sunkūs kasdieniai darbai, užklupusios nesėkmės, ligos tapo liūdesio, kančios ženklais. Žmogus, ieškodamas užtarimo ir išsigelbėjimo, pasitikėjo Dievo meile ir gailestingumu. Užtarėja ir visų rūpesčių išklausytoja tapo Švč.Mergelė Marija. Lietuviai ją ypač garbina ir myli, nes tiki, kad visų skundų bus išklausyta, ašaros nušluostytos ir skausmas numalšintas.
Žinoma keliolika Marijos apsireiškimų Lietuvoje atvejų. Žmonės tikėjo ir tiki, kad apsilankę šventose vietose ne tik apvalys savo dvasią nuo kančios, bet ir pagis nuo nepagydomų ligų, pasisems vidinės stiprybės ir tikėjimo. Tokio tikslo vedini birželio pabaigoje į kelionę po stebuklingas Švč.Mergelės Marijos vietas leidosi piligrimai, vadovaujami piligriminės kelionės organizacinio komiteto pirmininkės Adelės Taparauskienės.


Vėl atskleidėme atsinaujinimo prasmę

Stovyklos dalyviai Šventojoje

Į stovyklą-seminarą „Jaunimo dvasia nepalūžo“ birželio 23-26 dienomis Šventojoje susirinko būrys jaunimo vadovų, daugiausia ateitininkų, iš Telšių, Tryškių, Skuodo, Kaltinėnų, Ukrinų, Viekšnių, Kvėdarnos, Ylakių ir Šilutės. Stovyklą organizavo Telšių vyskupijos Jaunimo centras ir Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdyba.
Neseniai iš studijų Romoje grįžęs kun. Rimas Gudlinkis savo paskaitoje pateikė argumentų, liudijančių, jog Bažnyčia išgyvena krizę, ir kvietė ateitininkų kuopas bei kitas bendruomenes jungtis svarbiai misijai – naujajai evangelizacijai. Kad žmonės patikėtų Dievo Karalystės tikrumu, jie jos atspindį jau turi pajusti žemėje, pirmiausia Bažnyčioje, o paskui ir bendruomenėje. Kun. Gintaras Lengvinas išprovokavo diskusiją klausdamas, ką daryti, kad jaunimą patrauktume į bendruomenes.