Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vėl atskleidėme atsinaujinimo prasmę

Stovyklos dalyviai Šventojoje

Į stovyklą-seminarą „Jaunimo dvasia nepalūžo“ birželio 23-26 dienomis Šventojoje susirinko būrys jaunimo vadovų, daugiausia ateitininkų, iš Telšių, Tryškių, Skuodo, Kaltinėnų, Ukrinų, Viekšnių, Kvėdarnos, Ylakių ir Šilutės. Stovyklą organizavo Telšių vyskupijos Jaunimo centras ir Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdyba.
Neseniai iš studijų Romoje grįžęs kun. Rimas Gudlinkis savo paskaitoje pateikė argumentų, liudijančių, jog Bažnyčia išgyvena krizę, ir kvietė ateitininkų kuopas bei kitas bendruomenes jungtis svarbiai misijai – naujajai evangelizacijai. Kad žmonės patikėtų Dievo Karalystės tikrumu, jie jos atspindį jau turi pajusti žemėje, pirmiausia Bažnyčioje, o paskui ir bendruomenėje. Kun. Gintaras Lengvinas išprovokavo diskusiją klausdamas, ką daryti, kad jaunimą patrauktume į bendruomenes. Dauguma dalyvių liudijo, jog viską lemia klebono energija ir veiklumas. Bet kunigas Gintaras tęsė klausdamas, ar mes nieko nedarome, jeigu klebonas senas, ligotas ar paprasčiausiai dėl asmeninių savybių nelinkęs per daug bendrauti ir vadovauti. Visi sutarė: jei jaunimas jaučiasi nepageidaujamas, nereikalingas, jis ir neina į bažnyčią, geriausiu atveju glaudžiasi prie mokyklos ar ten, kur jį toleruoja.
Atostogų grįžęs iš studijų JAV kun. Virgis Poškus kalbėjo apie Dievo įvaizdį, dvi tradicijas ir kartu kelius, atvedančius mus pas Dievą – išganymo ir palaiminimo, apie pavojus, iškylančius tikėjimo kelyje. Jeigu širdis sužeista neatleidimo sau ar kitiems, mes negalime kitų mylėti ir nesileidžiame būti mylimi. Turime peržvelgti savo nuoskaudas ir telkti į pagalbą maldą ir patį Dievą.
Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Sigitas Žilys vedė gilyn į atsinaujinimo paslaptį, kuri neatskiriama nuo kiekvieno iš mūsų atsivertimo ir nuolankumo priėmimo savo gyvenime. Bendruomenėje mes išmokstame būti paviršutiniški. Jei norime iš esmės save pažinti, atsiversti ir kitus atnaujinti, reikia pabūti vienam, būtina atnaujinti ryšį su Dievu, atnaujinti asmeninę maldą. Kunigas Sigitas ragino nebijoti rizikuoti, nes be rizikos geruose dalykuose mes pasidarysime nuobodūs, ir nebijoti žengti su progresu, jau dabar rengtis priimti tas problemas, kurios ateis su ekonomikos pagerėjimu įstojus į ES, pavyzdžiui, su rasizmu. Kartu su kun. Rolandu Karpavičiumi mąstėme apie savo aklumą ir ko reikia, kad pagytume iš jo.
Į stovyklą atvykę Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas V.Malinauskas, tarybos vicepirmininkas M.Kuliavas ir Federacijos valdybos sekretorius K.Bagdžius informavo apie artėjančio XIV ateitininkų kongreso peripetijas.
Stovykloje mums naujai atsiskleidė bendruomenės ir individo santykis, atnaujinimo ir atsinaujinimo prasmė, Dievo įvaizdžio paradoksai, asmeninių žaizdų bei iš jų išgijimo stebuklai. Suvokėme, jog ateitininkai yra labai svarbūs šių laikų Lietuvai ir galėtų nuveikti daug daugiau, jeigu drąsiau ir su didesniu maldos užnugariu veiktų.
Laisvą laiką dalyviai praleisdavo prie jūros, o pavakare susirinkdavo šv. Mišių aukai. Vakarus, mus suartinusius, pralinksminusius, išradingai rengė Roma Čenkutė, o vedė drauge su Povilu Ščerbavičiumi. Stovyklos dalyviai patyrė, jog buvimas kartu, atviras žvilgsnis į save ir kitus gali atgaivinti ir palūžusią dvasią.

J.RAUDYTĖ,
Telšių vyskupo V.Borisevičiaus ateitininkų kuopos globėja

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija