Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nepritarė Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektui

Vyriausybė atmetė Seimo parengtą Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą ir pasiūlė sudaryti naują darbo grupę įstatymo projektui parengti. Įstatymo projektui nepritarė Vyskupų Konferencija bei kitos religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos. Atmesdama projektą, Vyriausybė motyvavo tuo, jog daug projekto nuostatų yra deklaratyvaus pobūdžio, neaiškiai apibrėžtos jame vartojamos sąvokos, netiksliai įvardytos reprodukcinės teisės, projektas nesuderintas su Civiliniu kodeksu ir pan.
Projekte, kuriam po pateikimo yra pritaręs Seimas, siūloma įteisinti nuostatą, jog „valstybė užtikrina socialiai remtiniems asmenims, priklausantiems rizikingo seksualinio elgesio grupėms, kad jie gautų kontracepcijos priemones nemokamai arba sumažintomis kainomis. Priklausymo šioms grupėms kriterijus būtų pavesta nustatyti Vyriausybei“. Kaip vieną iš šeimos planavimo metodų siūloma įteisinti ir savanorišką chirurginę vyrų ir moterų sterilizaciją, tačiau ji būtų atliekama žmonėms, atitinkantiems keletą kriterijų - jei asmenys yra ne jaunesni nei 30 metų, jei šeimoje yra du ar daugiau vaikų, jei žmogus yra paveldimos ligos nešiotojas ir pan. Chirurginė sterilizacija iki šiol Lietuvoje nepraktikuojama. Vakarų valstybėse ir JAV šiuo metodu naudojasi tiek vyrai, tiek moterys.
Įstatymo projekte taip pat nustatyta nėštumo nutraukimų, abortų tvarka. Šiuo metu medicininiai abortai reglamentuojami tik sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija