Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Žalingi siūlymai vietoj nuoseklios politikos
Tėvynės sąjungos frakcijos Seime pareiškimas

Kairiųjų Vyriausybė žengė dar vieną administracinės prievartos žingsnį - parengė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, grasinančias metams atimti iš įmonių licenciją verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba už pirmą kartą pažeistą draudimą parduoti alkoholį nepilnamečiams.
Tėvynės sąjungos frakcija tokį siūlymą vertina kaip vienpusišką, siaurai administracinį, tikrai nespręsiantį jaunimo girtavimo problemos iš esmės ir kryptingai. Šia įstatymo pataisa lengvai galima pasinaudoti nesąžiningoje konkurencijoje dirbtinai suorganizavus vienkartinį alkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams.
Apgailestaujame, kad A.Brazausko vadovaujama Vyriausybė vis dažniau sprendimus daro nesitardama su suinteresuotomis socialinėmis grupėmis, neatlikdama išsamios analizės, neformuluodama ilgalaikių strateginių tikslų, kuriems pasiekti reikėtų plataus priemonių spektro.
Nesuprantama socialdemokratinė politika: taip griežtai bausti visą įmonę, visus darbuotojus už vieno darbuotojo vienkartinį nusižengimą.
Pripažindami plintančio girtavimo tarp jaunimo problemos svarbą, siūlome ministrui pirmininkui A.Brazauskui ir visai kairiajai daugumai atsisakyti minėtos populistinės įstatymo pataisos ir parengti sisteminių priemonių kompleksą, kuriame:
1) šalia draudimo pardavinėti alkoholinius gėrimus nepilnamečiams atsirastų ir pakankamai didelės teisinės sankcijos nepilnamečiams pirkėjams ir jų tėvams bei vartotojams, taip pat asmenims, parūpinantiems jaunimui alkoholinių gėrimų;
2) rūpestis jaunimo užimtumu būtų realus, o ne formalus, būtų sustabdytas A.Brazausko vadovaujamos Vyriausybės valdymo laikotarpiu vykdomas masiškas vaikų vasaros stovyklų privatizavimas ir po to sekantis jų veiklos pobūdžio pakeitimas;
3) būtų tobulinami šeimos politikos pagrindai, skatinama šeimos atsakomybė už nepilnamečių nusižengimus, pirmiausia būtų keliamos moralinės normos ir tradicijos, kuriomis remiasi sveikos visuomenės vidinė tvarka, būtų skatinamos šios krypties bendruomeninės iniciatyvos.
Vyriausybės politika, remiama vien administracine prievarta, nėra perspektyvi, visuomenę tobulinanti ir į ateitį nukreipta politika.

Arvydas VIDŽIŪNAS,
Tėvynės sąjungos frakcijos Seime
pirmininko pavaduotojas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija