Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Rusija – kaip nepavykusi valstybė

Žlungant Sovietų Sąjungai, Maskvos politologai valstybės apmokamose institucijose skubėdami dirbo, kad spėtų sukurti ir iš anksto paskleisti „nepavykusių valstybių“ koncepciją (failed states). Pasaulį tikėtasi pagąsdinti, kad verčiau remtų senąją imperiją, o ne būsimas keliolika naujų „branduolinių“ ir nieko neišmanančių valstybių, tariamai „nacionalistiškų“, turinčių viena kitai visokių teritorinių pretenzijų, ir kurias neišvengiamai užvaldys vietinės nusikaltėlių ir uzurpatorių mafijos. Atseit jau geriau ankstesnė viena pažįstamoji „visasąjunginė“ komunistų klanomafija, ginkluota partijos durklais KGB ir GRU, o dar žadanti neva demokratines reformas.
„Nepavykusių valstybių“ koncepciją kaip naują tarptautinę grėsmę sovietai siūlė Jungtinėms Tautoms; tokio dokumento priėmimas būtų ateičiai reiškęs Rusijos pageidaujamus įgaliojimus prižiūrėti bei toliau valdyti ankstesnę SSRS teritoriją. Tam reikėjo dar ir visokeriopai trukdyti demokratijos atsiradimą buvusiose pseudorespublikose, skatinti jų vidinę luominę, etninę, religinę dezintegraciją ir pairimą.
Tai buvo daroma visur, ypač sėkmingai Užkaukazėje (Armėnija ir Azerbaidžanas supjudyti amžiams, Gruzija sudraskyta į gabalus). Atsektume tų pastangų bei pėdsakų ir Lietuvoje, tai būtų atskira studija. Rusijos kariuomenės prieglobstyje šen ten pavyko sukurti kriminalines „beteises erdves“: tai Uždniestrė, Abchazija, Karabachas su aplinkiniais rajonais, Čečėnija (vėliausiame Europos Parlamento dokumente ši net pavadinta „nepavykusia valstybe“). Panašių bruožų leidžiama puoselėti Baltarusijoje, kuri valdžios požiūriu į spaudos laisvę, politinę opoziciją, „demokratinius“ rinkimus ir paklusnią teisėtvarką tapo visai panaši į globėjos Rusijos bandomąjį poligoną.
Tačiau grėsmingiausia, pirmiausia saviems piliečiams, o taip pat kaimynams, gali tapti tai, kad pati Rusija įgyja vis daugiau „nepavykusios valstybės“ bruožų. Liaudiškai pasakytume: Dievas nubaudė. Regionuose siautėjančios mafijos, konkurenciniai ir politiniai žudymai, autoritarizmo kaustoma teisėtvarka ir užgniaužiama žiniasklaida, manipuliuojami rinkimai, degraduojanti kariuomenė ir Čečėnijos karo palestinizacija, oficiali Rusijos santvarkos kaip „valdomos demokratijos“ doktrina – neduokdie, Lietuvai taip „suartėti“ su nelaiminga kaimyne. Vietiniai politikai, liaupsinantys Rusijos dabartį ir kviečiantys visokeriopai suartėti, turėtų būti atsakingesni. Lietuvai reikia tęsti pasirinktą suartėjimą su euroatlantine demokratine bendrija, nekopijuoti Rusijos nei Seime, nei Vyriausybėje, nei Prezidentūroje.

Vytautas LANDSBERGIS,
Seimo narys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija