Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Didžiųjų misionierių nuopelnų pripažinimas

Mindaugas BUIKA

Vyskupas Danielis Kombonis

Didieji misionieriai - italas vyskupas Danielis Kombonis (1831-1881), vokietis, kunigas Arnoldas Jansenas (1837-1909) ir austras kunigas Jozefas Freinademetcas (1852-1908), kuriuos Vatikane popiežius Jonas Paulius II turėtų paskelbti šventaisiais ateinantį sekmadienį, spalio 5 dieną, savo mokymu ir liudijimu yra aktualūs šiuolaikinėje iššūkių kupinoje globalizuotoje, bet atkakliai savuosius identitetus saugančioje visuomenėje. Dabar, kai Trečiajame pasaulyje kai kuriose vietose krikščionys misionieriai susiduria su aštriomis tikėjimo inkultūracijos problemomis, o Vakarų valstybėse dėl augančio svetimšalių imigrantų skaičiaus iškyla prieštaravimų dėl jų kultūrinės integracijos, praeities misionierių, kurie buvo ne tik ištikimi Evangelijos skelbėjai, bet ir skirtingų tautinių tradicijų taikingo sambūvio skatintojai, pavyzdys yra labai svarbus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija