Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos laisvės lyga: praeitis ir dabartis

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Rugsėjo 26-ąją Lietuvos laisvės lyga (LLL) šventė savo veiklos dvidešimt penkerių metų jubiliejų. Ta proga Vilniaus rotušės Didžiojoje salėje buvo surengta mokslinė konferencija, kurios darbas prasidėjo kun. Juliaus Sasnausko, OFM, jaunystėje aktyvaus LLL nario, invokacija. Kaip įprasta, iš pradžių pasakyta daug sveikinimo kalbų: kalbėjo Vytautas Landsbergis, Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius, mons. Alfonsas Svarinskas, žurnalistas Vilius Bražėnas, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, Seimo narys ir „Jaunosios Lietuvos“ vadovas Stanislovas Buškevičius bei kiti. Buvo perskaitytas Vilniaus mero Artūro Zuoko sveikinimo žodis.


Viduje bręstame, rūpinamės Europa

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Europa dabar rūpinasi visi, tik ne visi vienodai. Kai kas rūpinasi, kaip grobstyti kokias nors SAPARD lėšas, žinoma, ne valstybės reikalams. Konservatoriai rūpinasi kitaip, ir tai buvo matyti Tėvynės sąjungos Kriščioniškųjų demokratų frakcijos kūrimo steigiamojoje konferencijoje, kuri vyko Vilniuje rugsėjo 27 dieną.

Pirmiausia – branda. Vytautas Landsbergis kalbėjo: Brandos diena atėjo per vykusius jau keletą metų lietuviškojo konservatizmo tapatybės svarstymus, krikščioniškųjų vertybių vieta toje tapatybėje. Buvo programiniai dokumentai, suvažiavimuose svarstomi klausimai.


Sveika šeima, stipri bendruomenė

Sveikinimas Tėvynės sąjungos Krikščioniškųjų demokratų frakcijos įkūrimo proga

Kodėl mes steigiame Krikščioniškųjų demokratų frakciją ir kas mes esame: konservatoriai ar krikščionys demokratai?

Mes taip darome todėl, kad, kaip ir Europos liaudies partijos lyderiai, mes galvojame, jog tarp konservatyviosios politinės minties ir krikščioniškosios demokratijos doktrinos šiais laikais nėra didelio skirtumo.

Taip pat mes esame įsitikinę, kad Lietuvoje laikas nuo Naujosios politikos grįžti prie Tikrosios politikos, prie Vertybinės politikos. Lietuva pasiilgo ne šiaip sau tvarkos, kurią gali įgyvendinti koks nors diktatorius, Lietuva pasiilgo Moralinės tvarkos. Moralinė tvarka gali būti paremta tik Bendromis vertybėmis. Lietuvos, kaip ir viso Vakarų pasaulio, Bendrosios vertybės yra krikščioniškosios vertybės.


Atsinaujinimo poreikis - orientacija
į Europos liaudies partiją

Tėvynės sąjungos Krikščioniškųjų demokratų frakcijos steigimas -
siekis plačiau atsiverti tapatybės krikščioniškajam matmeniui

Tėvynės sąjunga įsteigė Krikščioniškųjų demokratų frakciją. Krikščionių demokratų partijos vadovai tai vadina politiniu chuliganizmu, o konservatoriai tvirtina turį tik vieną tikslą - geriau atstovauti krikščioniškosioms pažiūroms. Tikra tiesa, kad sveiko ir stipraus atstovavimo trūksta. Tačiau politiniu chuliganizmu čia irgi kvepia... Tėvynės sąjungos krikščioniškųjų demokratų vicepirmininką Andrių Navicką kalbina Elvyra Kučinskaitė. Interviu publikuotas interneto svetainėje www.skrynia.lt.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija