Atnaujintas 2004 m. kovo 31 d.
Nr.25
(1228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dėl kaltinimų Vidaus tarnybos
1-ajam pulkui ir jo vadui
pulkininkui Sergejui Madalovui

Vidaus tarnybos 1-asis pulkas ir jo vadas vidaus tarnybos pulkininkas Sergejus Madalovas nusipelnė ypatingos žmonių pagarbos ir pripažinimo.

Pulko vyrai ne tik gerai atliko savo tarnybines užduotis - saugoti įkalinimo įstaigas, bet ir daug prisidėjo prie Lietuvos piliečių saugumo užtikrinimo. Galime drąsiai sakyti, kad be jų pagalbos šalies kriminogeninė būklė būtų žymiai blogesnė. Neabejotinu jų tarnybos įvertinimu yra tai, kad kriminalinis pasaulis vengia 1-ojo pulko vyrų.

Sunkiausiu mūsų valstybės kūrimosi laikotarpiu 1-asis pulkas atliko ypatingą užduotį: neleido įvykdyti klastingo okupantų plano – paleisti iš įkalinimo vietų tūkstančius recidyvistų. Lemiamais momentais, tokiais kaip epizode su Lukiškėse įkalintu aukštu Rusijos karininku I. Černych, kurį buvo rengiamasi išvaduoti jėga, 1-ojo pulko vyrai nepabūgo stoti į ginkluotą konfrontaciją su žymiai pajėgesniu priešu iš Šiaurės miestelio (žr. pažymą).

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija