Atnaujintas 2004 m. kovo 31 d.
Nr.25
(1228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Apie rezistencinę dvasią,
traumas ir sveikatą

Dr. Petras BIELSKIS

Poetė Irena Petkutė-Neringa

Pastarųjų metų įvykiai ir visuomenėje vykstantys ginčai akivaizdžiai rodo, kad mūsų tauta pamiršo arba kažkas nenori tyčia atminti labai reikšmingų istorinių faktų, kurie padėtų orientuotis šių dienų moralinių ir politinių nuostatų labirintuose. Negalima vien trypti kojomis ir rėkti apie savo subjektyvią tiesą. Kiekvienoje diskusijoje turi būti aiški teiginių motyvacija. Vilniaus universitetas bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras neseniai surengė mokslinę konferenciją „Sunkių traumų psichologija: politinių represijų ilgalaikiai padariniai“. Ten buvo pasakyta daug išmintingų kalbų, bet dabar ne tiek svarbu prisiminti, kaip mus anais laikais žudė, o dar svarbiau žinoti, kaip dabar mums padedama po tų baisių traumų pasveikti, o gal po viso to, kas su mumis buvo padaryta, apskritai pasveikti neįmanoma? Gal kas nors tyčia neleidžia sveikti?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija