Atnaujintas 2004 m. kovo 31 d.
Nr.25
(1228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Naujovės, žinios ir ryžtingi sprendimai

LŽŪU Žemės ūkio mokslo
ir technologijų parko
direktorius Virginijus Venskutonis

Balandžio 1-3 dienomis Kauno rajone, Akademijos seniūnijoje, Lietuvos žemės ūkio universitete ir jo padaliniuose, vyks respublikinė žemės ir miškų ūkio paroda „Ką pasėsi... 2004“. Tai tradicinis kasmetis renginys, kuriame dalyvauja daug įvairių firmų, bendrovių, kaimo ir miesto verslininkų, atvyksta gausus būrys žemės ūkio specialistų, ūkininkų, juos konsultuoja mokslininkai, kiti savo sričių žinovai. Šioji paroda bus labiau išskirtinė tuo, kad ji vyks Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą išvakarėse.

Parodos organizatoriai – Lietuvos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos žemės ūkio universitetas, jo Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas. Pagrindinis parodos rėmėjas – AB „Lytagra“.

Apie būsimos parodos ypatumus, jos programą, renginius, ir kita „XXI amžiaus“ skaitytojams papasakojo LŽŪU Žemės ūkio mokslo technologijų parko direktorius doc. dr. Virginijus VENSKUTONIS.


Gerbiamasis direktoriau, reikėtų manyti, kad šios parodos akcentas bus Europos Sąjunga, mūsų žmonių darbas, visas gyvenimas šios bendrijos sąlygomis. Kaip konkrečiau tai atsispindės parodoje, kokios joje vyraus kryptys?

Europos Sąjungos tema vyravo ir praeitų metų pavasarinėje bei rudeninėje parodose. Ji bus itin akcentuojama ir dabar. Jau pats parodos devizas „Naujovės ir žinios, partnerystė ir ryžtingi sprendimai – kaimo ateities kelias“ šį tą sako. Parodos tematika labai įvairi: žemės ir miškų ūkio technika ir technologijos, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga, sėklos, daigai ir sodinukai, kaimo verslai, ekologiški maisto produktai, žemės ūkio mokslas, mokymas ir konsultacijos, turizmo paslaugos rekreacinėse vietovėse bei kitos temos. Vien šviečiamąją parodos programą mūsų universitetas rengia su devyniomis valstybės institucijomis, septyniomis nevyriausybinėmis organizacijomis, su šešiolika verslo įmonių, keturiolika žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo organizacijų. Parodos metu bus surengta daugiau nei 70 seminarų.

Kiek parodoje bus dalyvių ir kiek tikimasi lankytojų ?

Vien įvairių firmų, bendrovių, kitokių įmonių bus apie du šimtus, dar apie tris šimtus smulkių ūkininkų, medelių sodinukų prekiautojų, duonos, pyrago pardavėjų ir kt. O lankytojų per visas tris dienas gali būti apie 40 tūkstančių. Tiesa, dar nežinia, koks bus oras...

Įdomu, kokios tų seminarų temos. Paminėkite kelias.

Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį, kad rengdami seminarus mes ypač atsižvelgėme į ūkininkų, žemės ūkio specialistų siūlymus, nuomones. Jas mes sužinojome apklausos būdu, kurią atliko mūsų Tęstinio mokymo centras. Ne pirmą kartą įsitikinome, kad ūkininkai, kiti kaimo žmonės labai domisi nauja žemės ūkio technika, naujausiomis technologijomis, kitkuo, patys mums pasiūlo, ką norėtų išgirsti.

Išskirti kurią nors temą būtų ganėtinai sudėtinga, nes kone kiekviena yra susieta su naujovėmis, pažanga. Bet būtų galima paminėti tokias, kaip „Biokuro panaudojimo plėtra stojant į ES“, „Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravimas“, „Lietuvos bulvininkystės ir daržininkystės perspektyvos bendroje ES rinkoje“, „Darbų saugos problemos integruojantis į ES“ ir daug kitų.

Jei neklystu, pastaruosius metus respublikinėse žemės ir miškų ūkio parodose nerengiamos gyvulininkystės ir paukštininkystės ekspozicijos, nors anksčiau jos būdavo. Kaip bus šį kartą?

Ir šį kartą tokios ekspozicijos nebus. Tam yra kelios priežastys. Pirmiausia mes turėtume tam įrengti specialias patalpas, pastatyti gardus, deginti elektrą, vežioti lankytojus į ekspoziciją, ją saugoti. Visa tai nemažai kainuoja. Be to, gyvuliai, kiti gyvūnai nuo vežiojimo iš ūkininko sodybos į parodą ir dėl neįprastų naujų gyvenimo sąlygų patiria stresą, tai jiems, aišku, kenkia. Dėl šios priežasties ūkininkai nenori vežti savo gyvulių. Manau, kad ir be jų parodoje bus daug ko įdomaus.

Tikriausiai parodai šiek tiek talkininkaus ir universiteto studentai, be to, tai jiems irgi šiokia tokia pamoka, kaip geriau, sumaniau ūkininkauti?

Kaip tik parodos atidarymo išvakarėse studentai išleidžiami atostogų. Auditorijose, bendrabučiuose dėl taupymo išjungiamas šildymas. Tačiau kai kurie studentai nevažiuoja namo, o nori pabūti parodoje, jos seminaruose. Jaunimą ypač domina naujausia technika, naujos technologijos. Kai kas, aišku, talkins ir parodoje.

Šia proga norėčiau pasakyti, kad parodos metu bus surengta Atvirų durų diena. Jos metu jaunieji parodos lankytojai galės susipažinti su LŽŪU, pamatyti auditorijas, apsilankyti laboratorijose, kitur, susitikti su dėstytojais, studentais. Tai tikriausiai ne vienam padės pasirinkti kurią nors pas mūsų universitete dėstomą specialybę.

Ar bus išarta ir pašventinta pirmoji vaga, kaip tai buvo, pavyzdžiui, pernai?

Šį kartą – ne. Tai mes nutarėme nukelti į gegužės mėnesį Rumšiškėse įvyksiančią etnokultūrinę šventę, kurioje taip pat dalyvausime.

Parodoje tikriausiai bus ir kultūrinių renginių?

Be abejo, visas tris dienas specialiai įrengtoje estradoje vyks koncertai. Galėsime pašokti, padainuoti. Vaikams, o ir ne vien jiems, bus surengta Aitvarų šventė.

Tikriausiai bus ir apdovanojimų?

Taip. Parodos dalyviams – dešimt Didžiųjų ir tiek pat Mažųjų parodos medalių, taip pat – padėkos raštų. Tikriausiai savo dovanų įteiks ir kai kurios firmos bei bendrovės.

Linkime parodoje sėkmės ir geros nuotaikos. Dėkui už pokalbį.

Kalbėjosi

Benjaminas ŽULYS

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija