Atnaujintas 2004 gruodžio 8 d.
Nr.92
(1295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Partizanų vado žmona

Lietuvos patriotės, rezistentės Birutės Mažeikaitės- Ramanauskienės 80 - mečiui

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Duktė Auksė Ramanauskaitė -
Skokauskienė prie savo
jaunos mamos porteto
Autoriaus nuotraukos

Lietuvoje visada šalia didžiavyrių kovotojų vienoje gretoje kovojo moterys - bendražygės, žmonos, seserys. Šiemet sukako 80 metų, kai gimė legendinio partizanų vado žmona, partizanė Vanda-Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė, kartu su savo vyru Adolfu Ramanausku kovojusi prieš sovietinius okupantus, ilgai lydėjusi jį kovos, persekiojimų sunkumuose ir kančiose.


Pagerbė laisvės kovų dalyvį

Vytautas BAGDONAS

Pagerbus laisvės kovų
dalyvio Justino Šilino atminimą,
Svėdasuose stalbtelėta
ir prie kito Lietuvos patrioto –
rašytojo kanauninko Juozo
Tumo-Vaižganto paminklo
Autoriaus nuotrauka

Iš Ukmergės, Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų šalies vietovių vieną lapkričio savaitgalį į Svėdasus (Anykščių r.) susirinkę artimieji, giminės, pažįstami, bendražygiai mirties metinių proga pagerbė šio miestelio kapinėse palaidoto Justino Šilino atminimą.

Ta proga pasimelsta Svėdasų Šv.arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, padėta gėlių, uždegtos žvakės prie jo kapo, prisimintas nueitas prasmingas gyvenimo kelias.


Tautos savimonės žadintojas

Benjaminas ŽULYS

Juozas Aleksa
(1879 – 1955)

Nuo jaunystės dienų

Neįprastai šventiškai ir pakiliai tą dieną atrodė Lietuvos žemės ūkio rūmų didžioji salė. Čia įvyko Rūmų prezidiumo iškilmingas posėdis – konferencija žymaus lietuvių tautos sūnaus Jono Prano Aleksos 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Gėlių žiedai, žvakių šviesa, patrioto portretas, lyrinės dainos bylojo apie didelę pagarbą šiam žmogui, drauge su Lietuva nuėjusiam garbingą, kupiną rūpesčių ir kančių kelią, kankintą, kalintą ir mirusį toli nuo Lietuvos, sovietinėje tremtyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija