Atnaujintas 2004 gruodžio 8 d.
Nr.92
(1295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Padėties Ukrainoje
bažnytiniai vertinimai

Mindaugas BUIKA

Ukrainos rytų
katalikų kardinolas
Liubomiras Husaras

Popiežius ir Visuotinė Bažnyčia solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis

Pasaulio krikščionių bendruomenė rodo solidarumą Ukrainos žmonėms, kada suklastotų šalies prezidento rinkimų sukelta krizė iškėlė grėsmę stabilumui ir pasirinktam laisvės keliui. Kelis kartus viešuose susitikimuose su maldininkais, tarp kurių buvo ir grupės ukrainiečių katalikų, popiežius Jonas Paulius II pažymėdavo, kad Ukraina yra jo maldose. „Mielieji, aš užtikrinu jus ir visus Ukrainos žmones, kad šiomis dienomis aš ypač meldžiuosi už jūsų brangią tėvynę“, - kalbėjo ukrainietiškai Šventasis Tėvas lapkričio 24 dienos bendrojoje audiencijoje mojuojant geltonai mėlynomis valstybinėmis vėliavomis ukrainiečiams maldininkams, tarp kurių buvo ir kunigų bei seminaristų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija