Atnaujintas 2004 gruodžio 8 d.
Nr.92
(1295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Brandžios draugystės tiltai

Vytautas BAGDONAS

Kartu su Ukmergės krašto
delegacija Varene „įsiamžino“
ir Išvytųjų iš gimtųjų vietų
sąjungos pirmininkas
Vilfredas Pikranas (kairėje)

Graži ir prasminga draugystė užsimezgė tarp Ukmergės rajono Veprių krašto ir Vokietijos Vareno miesto, kuriame gyvena apie 22 tūkst. žmonių.

Pasak Vepriuose veikiančios visuomeninės organizacijos „SOS-Vepriuose“ įkūrėjo ir direktoriaus Romo Petro Šaulio, abiejų toli viena nuo kitos esančių vietovių gyventojus suvienijo išgyventos nelaimės, patirti vargai, bendras noras padėti bėdų ištiktiems žmonėms.

Žadėjo padėti

2000-ųjų pabaigoje Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje vepriškis R.P.Šaulys gavo Vokietijoje, Vareno mieste, veikiančios Maltos ordino pagalbos tarnybos adresą ir sumanė jai parašyti. Laiške vepriškis papasakojo apie 1989 metais įvykusią avariją tuometėje „Azoto“ gamykloje, kuri palietė ir Veprių kraštą. Tokius laiškus „SOS-Vepriuose“ organizacijos vadovas yra išsiuntęs į daugelį šalių įvairioms paramos ir labdaros organizacijoms. Tačiau iš daugelio organizacijų sulaukta tik mandagių atsiprašymų, o štai iš Vareno atkeliavo labai nuoširdus Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovo Karlo Hainco Šmidto laiškas, kuriame jis žadėjo padėti vepriškiams. Ir savo žodį tesėjo. Pasak R.P.Šaulio, iš Vareno jau gauta keturiolika didžiulių labdaros siuntų, kurių vertė viršija 50 tūkst. litų. Vokiečių labdara turėjo galimybės pasinaudoti per du tūkstančiai gyventojų. Ir ne tiktai vepriškių. Labdara skirta ir senelių globos namams, gydymo įstaigoms, mokykloms, visuomeniniams judėjimams, įvairiems centrams.

Varenas – Vepriai

Ne kartą Vepriuose ir kitose Ukmergės rajono vietovėse lankėsi Vareno krašto delegacijos, į Vareną vyko ukmergiškiai. Bičiulių vokiečių pakviesti į Vareną vyko ir Kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Cantilena“, vadovaujamas Daivos Petrikienės, bei kiti vepriškiai. Garbingų 86 metų sulaukęs Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovas K.H.Šmidtas tada buvo išlydėtas į poilsį, jam įteiktas aukščiausias apdovanojimas - Maltos ordino medalis. Tačiau ir naujai išrinkta organizacijos vadovė ekonomistė Ingė Drell pažadėjo tęsti savo pirmtako darbą ir toliau remti vepriškius. Šis pažadas tęsiamas. Tiktai gaila, kad šiemet po sunkios ligos užgeso jų bičiulio K.H.Šmidto gyvybė.

Paminklu įamžino žuvusių vokiečių karių atminimą

Visuomeninės organizacijos „SOS-Vepriuose“ direktoriaus R.P.Šaulio iniciatyva 2003-iųjų rudenį Veprių apylinkėse pastatytas paminklas 1944 metų liepą žuvusiems vokiečių kareiviams. Įdomią kompoziciją akmenyje sukūrė iš Veprių kilęs skulptorius Viktoras Žentelis. Išvytųjų iš gimtųjų vietų sąjunga Vokietijoje susikūrė 1990-aisiais ir pradėjo vienyti žmones, nukentėjusius Antrojo pasaulinio karo metais. Kiekvieną rudenį ji organizuoja Tėvynės dieną vis kitoje Vokietijos vietovėje, kur susirenka šimtai žmonių, likimo nublokštų iš gimtinės, suradusių sau namus svetur. Šiemet toks renginys vyko Varene, tad „SOS Vepriuose“ organizacija gavo į jį oficialų kvietimą.

Iš Tėvynės dienos – su geriausiais įspūdžiais

Į Vokietiją vyko R.P.Šaulys, Ukmergės rajono vicemeras Grigorijus Molčanovas, vertėja Jadvyga Deinienė, ukmergiškis muzikos mokytojas ir kompozitorius Tomas Strimaitis, organizacijos „SOS Vepriuose“ narės Algina Uselienė ir Birutė Strazdienė, rajono laikraščio „Gimtoji žemė“ žurnalistė Loreta Ežerskytė. Būta daugybės ekskursijų, susitikimų. Viską užfiksavo videokamera kartu vykęs Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinio „Varpas“ leidėjas, vienas sukilimo sovietų konclageriuose organizatorių Edvardas Burokas. Buvo sukurtas trijų valandų trukmės videofilmas, parengti du didžiuliai fotoalbumai nuotraukų. Delegacijos nariai į Vareną nusivežė fotonuotraukų stendą „Draugystė“, kuris buvo eksponuojamas per „Tėvynės dienos“ renginius. Vėliau padovanotas Išvytųjų iš gimtųjų vietų sąjungos Vareno-Miorico organizacijai. Labai didelė staigmena buvo R.P.Šaulio atvežta dovana – Vepriuose pastatyto paminklo žuvusiems vokiečių kariams kopija. Ją, kaip ir paminklą, sukūrė skulptorius V.Žentelis. Ši dovana įteikta Išvytųjų iš gimtųjų vietų sąjungos organizacijos pirmininkui Vilfredui Pikranui. Ne vieno vokiečio akyse tą akimirką pasirodė ašaros… Ukmergės rajono vicemeras G.Molčanovas grupei Vareno miesto žmonių – ištikimiausių vepriškių bičiulių – įteikė padėkos raštus. O vokiečiai savo padėkos raštus skyrė „SOS-Vepriuose“ organizacijos vadovui R.P.Šauliui, vertėjai J.Deinienei, Ukmergės rajono savivaldybei. Už bendradarbiavimą ir veiklos skatinimą grupė Išvytųjų iš gimtųjų vietų sąjungos aktyvistų buvo apdovanota sidabrinėmis garbės adatomis. Tokį apdovanojimą gavo ir ukmergiškis vicemeras G.Molčanovas.

Išvytųjų iš gimtinės kančias ir aukas simbolizuojantis paminklinis akmuo tomis dienomis skendėjo gėlėse, jų padėjo ir Ukmergės krašto delegacija. Nepamiršta pagerbti ir uolaus maltiečio K.H.Šmidto atminimą, susitikta su jo našle.

Pasak R.P.Šaulio, visur jų delegacija buvo sutikta nuoširdžiai, svetingai ir nuolat skambėjo žodžiai apie tolesnį bendradarbiavimą tarp Veprių ir Vareno.

Romo Petro ŠAULIO asmeninio archyvo nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija