Atnaujintas 2005 kovo 10 d.
Nr.20
(1321)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Gavėnios rekolekcijos: dėmesys Eucharistijos slėpiniui

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus padėka dvasinių pratybų vedėjui

Kaip daugelyje pasaulio katalikų bendruomenių ir institucijų, taip pat ir Romos Kurijoje vykusios tradicinės Gavėnios rekolekcijos šiemet buvo sutelktos į Eucharistijos reikšmę kiekvieno tikinčiojo ir visos Bažnyčios gyvenime. Popiežius Jonas Paulius II, dėkodamas vasario 13-19 dienomis dvasines pratybas Vatikane vedusiam Novaros (Italija) vyskupui Renatui Korčiui, pažymėjo, kad „nuoroda į Kraują, kuris tekėjo iš Nukryžiuotojo Kristaus žaizdų, ypač iš jo šono žaizdos, išryškino Eucharistijos sakramento reikšmę“. Bažnyčia gyvena Eucharistijos dėka (de Eucharistia vivit), nes to Kraujo ji atėjo į būtį ir semiasi stiprybės kasdien įgyvendindama Evangelijos skelbimo uždavinį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija