Atnaujintas 2005 kovo 10 d.
Nr.20
(1321)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kovo 11-oji – prisikėlusi pavasariui Lietuva

Kuo ši diena mums reikšminga, ką ji mums reiškia istorijos tėkmėje, su kokiomis problemomis susiduriame šiandieniniame gyvenime? Pirmiausia Kovo 11-oji – Lietuvos prisikėlimas iš purvo, ją slėgusių sovietinių pančių sutraukymas. Tai mūsų visų dvasine vienybe ir susitelkimu pasiektas rezultatas iškovotos Laisvės ir pasididžiavimo diena. Diena, kurią gražiai simbolizuoja skulptoriaus Juozo Zikaro aukštai pakilęs Laisvės angelas su Trispalve rankoje. Ši diena reiškia ir mūsų tolesnį skrydį, kurio sėkmė jau daug priklauso nuo mūsų pačių polėkio, nuo mūsų susiklausymo, nuo mūsų darbų, nuo mūsų tautinės dvasios išsaugojimo. Čia prisimintinas profesoriaus Stasio Šalkauskio teiginys, kad Lietuvos pastato ateitis turėtų laikytis ant trijų kolonų – lietuvybės, krikščionybės ir demokratijos. Taigi Kovo 11-oji turėtų mus paskatinti visomis priemonėmis - savo kaitria širdimi, savo kūrybinėmis galiomis - stiprinti tas mūsų namų, savo Valstybės pastatą laikančias kolonas. Ypač tai turėtų rūpėti mums, mokytojams.


Interesų klano tradicijos gilina prarają

Ši Kovo 11-oji ypatinga, jubiliejinė – jau 15 metų gyvename laisvoje savo valstybėje ( ta proga visada daug šurmulio, valdžios džiaugsmo ir iškilmių). Yra teigiama, kad kas penkiolika metų keičiasi žmonių kartos, tad mūsų nepriklausomybė jau bus išauginusi ją, nepatyrusią okupacijos vergovės ir pažeminimo, kitokią  laisvos valstybės laisvų ir orių žmonių kartą. Per 15 metų Lietuva pasiekė ir labai reikšmingų strateginių tikslų: atkūrė valstybingumą, rinkos ekonomikos pagrindais pertvarkė ūkį, tapo  Europos Sąjungos ir NATO nare. Tai niekam abejonių nekeliantys nepriklausomybės laimėjimai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija