Atnaujintas 2005 kovo 10 d.
Nr.20
(1321)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Žmogaus širdis atleisti per silpna

Paulius Guga 1919 metais

Okupacijos su teisės toga metais Paulius Guga (1893-1971)rašė laišką ateities teisingumui – atlyginimui, atiduodant kiekvienam tai, kas jam priklausė materialiai ir formaliai. Okupantai iš taikių Lietuvos žmonių išplėšė ne tik medžiagiškus turtus, bet ir dvasinius lobius, KGB rūsių pragaro ratais traiškė ne tik kūnus, bet ir tėvynės laisvę, meilę, tautos santarvę. Kankinimų arsenalas buvo platus – nuo žudynių iki nežabotos propagandos. Kas, kada surašys gulaginio gyvenimo martirologiją? Blogio imperija savo aukas naikino metodiškai - lėta bado, šalčio ir vergiško darbo mirtimi. Daugelio metų kančių laikas buvo dar nežmoniškesnis negu momentinės nacių dujų kameros. Ir koks teisingumas gali atlyginti už visas tas kančias ir netektis? To negalima paversti pinigine išraiška. Ir jei tas baisiąsias skolas atidavinės – dalys okupacinės dvasios anūkai, vykdomas teisingumas vėl taps abstrakcija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija