Atnaujintas 2005 balandžio 6 d.
Nr.26
(1327)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Jaunimėlio“ iš Vilniaus koncertas JAV

Vilniaus universiteto studentiškos
muzikos ansamblis „Jaunimėlis“
su koncerto organizatore Marija
Remiene (ketvirta iš dešinės)

JAV lietuvių išeivijos ir seniausias pasaulyje lietuviškas dienraštis „Draugas“, praėjusiais metais atšventęs 95-uosius savo gyvavimo metus, ir toliau varo gilią gyvavimo vagą. Be to, kasmet jis surengia kelis renginius.

Dienraščio metiniai koncertai pasižymi aukštu lygiu. Juos atlieka menininkai ar ansambliai. Praėjusiais jubiliejiniais 2004 metais „Draugas“ buvo pasikvietęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų chorą. Pirmą kartą išeivijos istorijoje Lietuvos kariūnai koncertavo JAV scenoje. Jie buvo sutikti ypatingomis ovacijomis.

Kovo 13 dieną „Draugas“ sukvietė jaunus ir vyresniuosius į linksmą jaunimo koncertą. Koncertavo Vilniaus universiteto studentų liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“. Kaip ir tinka studentiškam jaunimui, šis linksmas ir įdomus dainų ir šokių ansamblis savo dainomis ir muzika drebino sienas, o šaunūs šokėjai įtraukė publiką į šokių sūkurį. Tai sudarė smagią ir jaukią nuotaiką, kuri pralinksmino net vyresnio amžiaus koncerto dalyvius.

„Jaunimėlis“ su dideliu pasisekimu yra koncertavęs daugelyje Europos šalių, kur pelnė nemažai padėkos raštų. „Jaunimėlis“, pradėjęs savo veiklą 1971 metais, sėkmingai atstovauja Lietuvai ir Vilniaus universitetui daugelyje renginių, konkursų, festivalių. Kolektyvas yra laimėjęs ne vieną aukščiausią apdovanojimą šventėse, varžybose. Ansamblis dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse.

Po visų įvertinimų, „Jaunimėlis“ pirmą kartą, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkės Marijos Remienės pastangomis, sėkmingai koncertavo Klyvlendo ir Detroito lietuvių bendruomenių apylinkėse. Paskutinis „Jaunimėlio“ koncertas įvyko Čikagoje, į kurį susirinko net 500 žiūrovų. Ansamblis „Jaunimėlis“ sudomino visus lietuvius.

„Jaunimėlio“ meno vadovas yra smuikininkas Bronislovas Glovickis, o šokių vadovė – Stefanija Kazlauskienė. Jų koncertinę programą sudarė liaudies dainos, liaudiški šokiai, žaidimai bei muzikų harmonizuotos liaudies dainos, įvairių regionų ir laikotarpių muzika. Muzikantai grojo įvairiais instrumentais: smuiku, armonika, akordeonu, birbyne bei mušamaisiais instrumentais.

Išlydėdami „Jaunimėlį“ atgal į tėvynę, linkėjome jiems toliau savo talentu, lietuviškais šokiais ir dainomis linksminti ne tik savo kraštą, bet ir kitų tautų žmones ir taip būti Lietuvos ambasadoriais.

Marija REMIENĖ

Čikaga, JAV

Jono Kuprio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija