Atnaujintas 2005 balandžio 6 d.
Nr.26
(1327)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Sekcijos nariai dirbo vaisingai

Zigmas Tamakauskas

LKD Kauno skyriaus Švietimo
ir kultūros sekcijos pirmininkas

Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriaus Švietimo ir kultūros sekcija dirbo keliomis kryptimis. Pirma, buvo palaikomi ryšiai su miesto mokyklomis. Mokyklose inicijuotas ne vienas renginys, turėjęs krikščionišką tautinės savimonės plėtojimo ir įžymių datų minėjimo prasmę. Mokiniai ir mokytojai vyko į pažintines ekskursijas po įvairias Lietuvos istorines vietas, surengtos gyvosios pamokos-susitikimai su mūsų kraštui nusipelniusiais žmonėmis, lankyti muziejai ir aptartos jų ekspozicijos. Pavyzdžiui, buvo surengta atvira pamoka-ekskursija istorijos mokytojams konsultantams „Kaunas–Raudondvaris“, Vilniaus Žemutinėje pilyje – „Žemutinė pilis bei Valdovų rūmų atkūrimas“.


Pilietinės visuomenės ugdymas – visų bendras reikalas

Prezidento Valdo Adamkaus manymu, pilietinės sąmonės puoselėjimas turi būti bendras visų visuomenės institucijų – valdžios, Bažnyčios, mokyklos, šeimos – rūpestis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija