Atnaujintas 2005 gruodžio 14 d.
Nr.94
(1395)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežiškoji diplomatija

Mindaugas BUIKA

Naujasis Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasadorius
prie Šventojo Sosto Frensis Runis
įteikia popiežiui Benediktui XVI
savo skiriamuosius raštus

Vertybių paveldas būtinas ateičiai kurti

Popiežiui Benediktui XVI nuolat pabrėžiant religijos poreikį viešajam gyvenimui bei kad „Dievas ir žmogus turi kartu žengti istorijoje“, susitikimai su politikos veikėjais bei diplomatais tampa gera proga priminti Bažnyčios socialinio mokymo nuostatas. Paprastai šiuo atžvilgiu didžiausią tarptautinės žiniasklaidos dėmesį patraukia Šventojo Tėvo audiencijos valstybių vadovams, tačiau tradicinėse naujų užsienio šalių ambasadorių Vatikane skiriamųjų raštų priėmimo ceremonijose jis taip pat išsako svarbias mintis tiek dėl Bažnyčios ir valstybės santykių, tiek dėl globalinio solidarumo sprendžiant skurdo ir taikos problemas. Šiuose pokalbiuose Popiežius ne tik kalba apie specifinius atskirai tautai klausimus, bet ir kiekvienu atveju jis pabrėžia vyriausybių ir visų geros valios žmonių uždavinį ginti žmogaus gyvybę ir orumą, kurti teisingą ir taikų pasaulį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija