Atnaujintas 2005 gruodžio 14 d.
Nr.94
(1395)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kartu su visa Europa

Benjaminas ŽULYS

Stipri partnerystė

Europos Sąjunga tvirtai leidžia šaknis į mūsų ir kitų naujų narių gyvenimą. Jau vien ką reiškia milžiniškos išmokos mūsų žemdirbiams, įvairioms organizacijoms. O kur dar kiti ženklūs poslinkiai, rodą, kad mes einame teisingu keliu su kitomis ES šalimis naujakurėmis.


Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinių fondų paramos panaudojimo

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę

Mūsų valstybei tapus Europos Sąjungos nare, mes, Lietuvos piliečiai, įgijome istorinę galimybę iš esmės pakeisti savo ir savo vaikų gyvenimą. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 metais Lietuvą pasieks didelė parama – apie 20 milijardų litų. Tai ne valdžios, bet mūsų – visų šalies piliečių – pinigai. Kokių tikslų siekiant, kam ir kaip bus panaudotos šios lėšos? Esame tikri, kad jų pagalba galima padėti pagrindus ilgalaikei Lietuvos piliečių gerovei bei įtvirtinti Lietuvą kaip pažangią ir konkurencinę valstybę. Tam būtina paramos lėšas panaudoti skaidriai ir efektyviai, nukreipti jas į visos tautos, visų piliečių gerovę laiduojančias sritis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija