Atnaujintas 2005 gruodžio 14 d.
Nr.94
(1395)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pakilti iki Dievo troškulio

Kun. Algirdas Dauknys

Naujamiestis ir Berčiūnai – nedideli miesteliai netoli Panevėžio. Tačiau jie jau yra tapę traukos centru tiems Lietuvos žmonėms, kuriems krikščioniškosios vertybės yra patikimiausios gyvenimo gairės. Naujamiesčio ir Berčiūnų dvasinę aplinką kuria klebonas kun. Algirdas DAUKNYS. Jis yra poliglotas, mokantis anglų, prancūzų, rusų, lenkų, italų, ispanų, lotynų, graikų, hebrajų kalbas, intensyviai studijuojantis arabų kalbą. Be Kauno kunigų seminarijos, yra baigęs Briuselio teologijos institutą, ten įgijęs teologijos licenciato laipsnį. Gyvai besidomintis įvairiomis meno šakomis, filosofija, naujausiais gamtos mokslų atradimais. Puikus pašnekovas, sugebantis visiškai „pasinerti“ į pokalbį, spontaniškai reaguoti į pašnekovo išsakytas mintis, žavėti intelektualiniais ekskursais, cituoti F. Dostojevskį ar R.M.Rilkę originalo kalba…

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija