Atnaujintas 2006 sausio 11 d.
Nr.3
(1403)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Koncertas Šv. Kryžiaus bažnyčioje

Kazimieras Dobkevičius

Iš kairės: bažnyčios klebonas
kun. Emilis Jotkus, Kauno styginių
kvarteto atlikėjai ir solistė Nomeda
Vilkanauskaitė-Kukulskienė, Seimo
narys K.Starkevičius ir mokytoja,
poetė J.Toločkaitė
Autoriaus nuotrauka

Gruodžio 28 dienos vakarą, Kaune, Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje, įvyko religinės, klasikinės muzikos koncertas. Koncertavo Kauno styginių kvartetas: K.Beinorytė, D.Terminaitė, D. Sanspreikšaitytė, S.Bartulis (vadovas). Dainavo tarptautinių konkursų laureatė solistė Nomeda Vilkanauskaitė-Kukulskienė (sopranas). Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Starkevičius šį koncertą dovanojo savo rinkėjams, bendraminčiams, muzikos mylėtojams kauniečiams.

Koncerto pradžioje savo kūrybos eilėraščius skaitė Kauno Julijanavos mokyklos mokytoja J.Toločkaitė. Nepaprastai įspūdinga, kuomet bažnyčios skliautais aidi klasikinė muzika, skamba religinės poezijos posmai. Po koncerto klebonas kun. Emilis Jotkus nuoširdžiai dėkojo K.Starkevičiui, atlikėjams ir išreiškė viltį, jog muzikiniai kolektyvai dažniau lankysis šioje šventovėje, suteiks nepakartojamų dvasinių išgyvenimų, įspūdžių parapijiečiams ir miestelėnams. Seimo narys K.Starkevičius pasidžiaugė dar viena galimybe šioje sakralinėje erdvėje pabendrauti su rinkėjais, tikėjimo broliais ir seserimis.

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia pastatyta 1685-1690 metais toje Kaunakiemio vietoje, kur anksčiau stovėjo medinė koplyčia.

Statyba rūpinosi kun. K.Žodkevičius. Prie statybų dirbo Kauno meistrai, Kaunakiemio kaimo (mat tuo metu čia buvo Kauno pakraštys), apylinkių žmonės. Vidus buvo dekoruotas italų meistrų freskomis. Stogas buvo dengtas stiegėmis. 1772 metais bažnyčia atiteko vienuoliams karmelitams.

XIX a. pradžioje šv. Elijaus ir šv. Simono paveikslus restauravo dailininkas P. Smuglevičius. 1845 metais bažnyčia buvo caro valdžios uždaryta. Tik 1881-aisiais pagaliau vėl grąžinta katalikams. Vysk. A.K.Beresnevičiaus ir kan. P.Butkevičiaus rūpesčiu restauruota. 1885-1898 metais neoklasicizmo forma atstatyti altoriai, labai įspūdinga sakykla, vargonų choras. Deja, šiuo metu bažnyčios vidaus būklė apgailėtina. Mat visos Kaune esančios bažnyčios atnaujinamos, o kai kurios jau baigė vidaus remonto darbus. Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas kun. E.Jotkus pripažįsta, kad skubiai reikia remonto. Parapijiečiai nepajėgūs remti remonto darbų. Bandoma jau nuo praėjusių metų bažnyčią įtraukti į Pažaislio tarptautinio muzikos festivalio muzikinę programą ir tuo atkreipti dėmesį į remonto reikalaujančią vidaus aplinką. Kun. E.Jotkus viliasi, kad greta statant Sporto rūmus Nemuno saloje bus skirta lėšų ir bažnyčios remontui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija