Atnaujintas 2006 sausio 11 d.
Nr.3
(1403)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bažnyčia gina bendrąjį gėrį tarptautinėje prekyboje

Mindaugas BUIKA

Popiežius palaiko smulkiųjų ūkių interesus

Didelio Šventojo Sosto, daugelio vietinių episkopatų ir katalikiškų paramos organizacijų dėmesio vėl susilaukė Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) surengta dar viena ministrų lygio konferencija pratęsiant vadinamąjį „Dohos raundą“, kuriuo siekiama reformuoti tarptautinės prekybos sistemą, kad ji labiau atitiktų globalizuoto pasaulio reikalavimus ir užtikrintų geresnę vargingų šalių padėtį negailestingos rinkos sąlygomis. Bažnyčia šiuo atžvilgiu nuolat pabrėžia, jog rengiamos naujos tarptautinės prekybos normos turi skatinti integralų visų tautų vystymą, sumažinti skurdą pasaulyje, o ne ginti išsivysčiusių šalių ekonomines privilegijas, kaip buvo iki šiol.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija