Atnaujintas 2006 sausio 11 d.
Nr.3
(1403)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

VLIK’as 1943-1945 metais: nacių ir sovietų pinklėse

Ramūnas LABANAUSKAS

Po pasitarimų su VLIK'o nariais
1952 metais. Iš kairės: Vladas Žilinskas,
Jonas Makauskas, Steponas Kairys,
Tomas Šidiškis, diplomatijos šefas
Stasys Lozoraitis, Petras Karvelis
ir Jonas Norkaitis

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvai teko patirti ir sovietinę, ir nacistinę okupacijas. Lietuviai greitai suprato, kad naciai nė kiek ne geresni už sovietus – jie lygiai taip pat buvo priešiški lietuvių tautos nepriklausomybės siekiams. Lietuva naciams tebuvo reikalinga tik kaip darbo jėgos ir žaliavų šaltinis. Visgi Sovietų Sąjungą lietuvių politinis elitas laikė dar pavojingesniu priešu, todėl neatsitiktinai sovietinės reokupacijos grėsmė nulėmė ir neginkluotą antinacinio pasipriešinimo pobūdį bei atitinkamą 1943 metų pabaigoje susikūrusio Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau – VLIK’as) veiklos pobūdį – jo veikla taip pat buvo orientuota į pasirengimą sovietinei reokupacijai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija