Atnaujintas 2006 sausio 11 d.
Nr.3
(1403)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvių tautos vienybės raiška 1905 metais

Antanas Tyla

1905 metais tautinės revoliucijos arba sukilimo Lietuvoje (toliau – sukilimo) istoriografija nėra gausi, tačiau iš esmės yra išaiškinta jo etapai, pagrindinės kovos prieš Rusijos engimą ir už išsilaisvinimą formos, jų teritorinė sklaida ir pasekmės likviduojant Rusijos valdžios administracijos funkcionavimą, išaiškinta to sukilimo lokaliniai vadovai, sukilimo slopinimas, represijos. Monografiškai yra apdorota Didžiojo Vilniaus Seimo istorija. Tačiau mokslo ir istoriografijos raida bei galimybės kelia vis naujus šio įvykio pažinimo ir įvertinimo klausimus. Dabar, kai nėra ideologinės prievartos, galima objektyviai ir rezultatyviai plėsti šio sukilimo studijas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija