Atnaujintas 2006 sausio 11 d.
Nr.3
(1403)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sausio 13-oji – Pergalės diena

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos kreipimasis

Prieš 18 metų susibūrę į Sąjūdį budome ir kėlėmės. Tikrieji Lietuvos patriotai – partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, Nepriklausomybės kovų dalyviai, inteligentai, kultūros darbuotojai – buvo vadovai ir svarbių darbų iniciatoriai.

1990 m. kovo 11-ąją Lietuva nusimetė sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido jungą ir atkūrė Nepriklausomybę. Pasaulis džiaugėsi, pritarė ir padėjo.

1991 metų sausio pradžioje Maskva su savo pakalikais, kolaborantais ir strategais bandė restauruoti komunistinę santvarką Lietuvoje, bet susidūrė su tautos ryžtu, pasiaukojimu, meile tėvynei, karžygių dvasia – tauta atsilaikė. Amžina šlovė kritusiesiems. Garbė visiems Nepriklausomybės gynėjams. Esame dėkingi demokratiniam pasauliui už paramą.


Totalus istorinės atminties ir teisingumo naikinimas

Tai, kas pastaruosius porą metų vyksta Lietuvoje, būtų galima įvardyti kaip totalų istorinės atminties ir teisingumo naikinimą. Prieš nepriklausomybę kovoję ir su okupantais kolaboravę veikėjai jau gali atsikvėpti ir netgi aukštai iškelti galvas.

Tai liudija Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo Kęstučio Petkevičiaus, beje, taip pat buvusio okupantų kolaborantu, skirta 50 tūkst. litų bauda žurnalistui už tai, kad LKP (SSKP) Kauno padalinio buvusį vadovą Rimvydą Tvarijoną pavadino kolaborantu. Minėtoje byloje nagrinėjamos svarbios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio aplinkybės, todėl teisėjo nesugebėjimas ar tiesiog nenorėjimas išlaikyti pilietišką poziciją bei tendencingas įvykių ir aplinkybių vertinimas pažeidžia visuomenės interesą ir paniekina tautos pripažintas vertybes.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija