Atnaujintas 2006 sausio 11 d.
Nr.3
(1403)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sausio 13-oji – Pergalės diena

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos kreipimasis

Prieš 18 metų susibūrę į Sąjūdį budome ir kėlėmės. Tikrieji Lietuvos patriotai – partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, Nepriklausomybės kovų dalyviai, inteligentai, kultūros darbuotojai – buvo vadovai ir svarbių darbų iniciatoriai.

1990 m. kovo 11-ąją Lietuva nusimetė sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido jungą ir atkūrė Nepriklausomybę. Pasaulis džiaugėsi, pritarė ir padėjo.

1991 metų sausio pradžioje Maskva su savo pakalikais, kolaborantais ir strategais bandė restauruoti komunistinę santvarką Lietuvoje, bet susidūrė su tautos ryžtu, pasiaukojimu, meile tėvynei, karžygių dvasia – tauta atsilaikė. Amžina šlovė kritusiesiems. Garbė visiems Nepriklausomybės gynėjams. Esame dėkingi demokratiniam pasauliui už paramą.

Pastarojo laikotarpio įvykiai liudija, kad Lietuvos laukia nauji išbandymai. Maskvos remiami, Nepriklausomybės priešai, naudodami didelius pinigus, siekia užvaldyti žiniasklaidą, menkina Nepriklausomybę, populistiniais pažadais apgaudinėja žmones, skverbiasi į Seimą, Vyriausybę ir savivaldą. Valstybės ateitis priklausys nuo valstybės institucijų sąžiningumo, kiekvieno piliečio savarankiško apsisprendimo ir Nepriklausomybės siekio.

Lietuvos Sausio 13-osios pergalė įėjo į pasaulio Nepriklausomybės ir valstybingumo gynimo kovų istoriją, kai, patyrę daug aukų ir nepanaudoję ginklų, nugalėjome. Maldos, giesmės, santūrumas, susikaupimas ir dainos padėjo ištverti ir nugalėti. Tenegęsta Nepriklausomybės idealai ir Sausio 13-osios žygdarbiai!

Minėdami penkioliktąsias tragiškųjų Sausio įvykių metines, prisiminkime visus Nepriklausomybės kovų dalyvius, didžiules netektis, pagerbkime aukas ir nukentėjusiuosius, prašykime Aukščiausiąjį paramos ir palaimos.

Petras Šakalinis,
Sąjūdžio tarybos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija