Atnaujintas 2006 rugsėjo 27 d.
Nr.72
(1472)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pamąstymai minutės tyloje

Į Lietuvą sugrįžo prelatas Mykolas Krupavičius (1885-1970), kurio palaikai, vykdant jo valią, saulėtą rugsėjo 23 dieną buvo perlaidoti Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje Kaune. Ši šviesi asmenybė, ištikima Lietuvos laisvei ir jos gerovės siekiams, tapo tikro valstybininko pavyzdžiu; jo aktyvi politinė veikla padėdavo savo šaliai sunkiausiu jos laikotarpiu.


Asmenybės raiškos bruožai

Šiandieniniam žmogui gyvenimo įvairovėje kartais tenka ir pasiklysti. Kasdieninės veiklos tempai, blaškymasis informacijos gausoje, racionalaus pastovumo ir tvirto nusistatymo stoka mums trukdo nuodugniau įsigilinti į savąjį „aš“ ir maksimaliai išnaudoti proto galias bei sugebėjimus. Žmogaus prigimtyje iš anksto užkoduoti saviti išskirtiniai ypatumai, kuriuos vadiname gabumais ir talentais, gali iš lėto vystytis ir tobulėti arba spontaniškai išryškėti. Tačiau tam būtinos atitinkamos sąlygos. Pirmoji, pati pagrindinė sąlyga yra intensyvi veikla, nukreipta į aiškiai užsibrėžtą tikslą. Tik kryptingoje veikloje išryškėja tam tikri gabumai, atsiskleidžia galimybės saviraiškai. Šitaip iškyla žymios asmenybės: mokslininkai, menininkai, politikai, valstybės veikėjai...


Tikėjimo, vilties, meilės vėliava

Pasaulis pilnas simbolių ir sakralumo. Jie daugiau nei akivaizdūs reginiai atspindi gyvenimo esmę bei prasmę. Kiekviena tauta ir valstybė išreiškia ir įamžina save trimis ženklais: vėliava, herbu ir himnu.

Lyriški lietuviai iš prigimties yra simbolikai. Mūsų kalbos žodis „vėliava” yra bendrašaknis magiškajam sakralui – vėlei. Algirdas Julius Greimas aiškina: „Turint galvoje, kad vėlių valdovas yra karo dievas, visai suprantama, kad kiekviena lietuvių gentis žygiuoja į kovą su savo vėliava, su visais savo mirusiais, semdamos iš jų jėgos ir dvasios”. DLK karių pulkai buvo vadinami vėliavomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija