Atnaujintas 2006 lapkričio 3 d.
Nr.82
(1482)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Ir Lietuvos kolaborantams drebėjo kinkos…

Pralaužėme tris užtvaras

Vengrijos dėmesys, pagarba ir padėka lietuviams

Vargšų tėvo beatifikacija

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis kunigas Paulius
Jozefas Nardinis (1821-1862)

Tarp žymių dvasininkų, pastaruoju metu iškeltų į Bažnyčios altoriaus garbę, didelio dėmesio susilaukė vokiečių kunigo Pauliaus Jozefo Nardinio (1821-1862) beatifikacija. Praėjusį Misijų sekmadienį, spalio 22 dieną, Pfalco krašto (Pietvakarių Vokietija) Špėjerio katedroje palaimintuoju paskelbtas buvęs Pirmazenso klebonas pasižymėjo ne tik šventu gyvenimu ir pavyzdine sielovadine veikla, bet ir atsidavusia parama neturtingiesiems, dėl to žmonių vadintas „vargšų tėvu“. Šiam tikslui jis įkūrė Šventosios Šeimos vargdienių pranciškonių seserų kongregaciją, kurios pagrindinė charizma yra pagalba skurstančioms šeimoms, našlaičių globa ir auklėjimas.


Restauruoti „Angelai“

Romas BACEVIČIUS

Kun. Virginijus Veprauskas
pasakoja apie restauratorių
rūpestingą darbą

Spalio 28-ąją, šeštadienį, Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje, iškilmingai pažymėtos Liudo Truikio (1904-1987) freskos „Angelai“ pusantrų metų trukusio restauravimo pabaigtuvės. Po šv. Mišių, kurias koncelebravo parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas, vikaras kun. Kastytis Šulčius ir altaristas kun. Izidorius Butkus, susirinkusiesiems buvo pristatyta šio darbo svarba. Pasak klebono, freska yra ne tik šios bažnyčios, bet ir visų Kauno maldos namų puošmena. 1938 metais, per Kalėdas, kai šioje bažnyčioje pirmąkart aukotos šv. Mišios, čia jau buvo L.Truikio freska. „Garbė to meto parapijiečiams, pakvietusiems šį garsųjį dailininką atlikti dekoraciją mūsų bažnyčiai“, – sakė klebonas kun. V.Veprauskas.


Svarbūs darbai Vengrijai deramai įvertinti

INTERASSA 14-ojo kongreso
Budapešte dalyviai. Iš kairės:
Antanas Jočys, dr. Vanda
Briedienė ir dr. Vytautas Grinius

Prieš porą metų kiekvienas, pravėręs Tėvynės sąjungos būstinės (Vilnius, Gedimino pr. 15) duris, būdavo sutiktas malonaus, inteligentiškos išvaizdos, besišypsančio sekretoriaus-referento dr. Vytauto Griniaus. Tai maloniai nuteikdavo lankytojus, padrąsindavo kreiptis įvairiais klausimais, kurių jie patys nepajėgdavo išsiaiškinti. Duris žmonės užverdavo jau žinodami, nuo ko pradėti spręsti savo problemas. Dabar dr. V.Grinius yra Vengrijos ambasadoriaus Lietuvoje garbės patarėjas.


Konferencija apie šiuolaikinio jaunimo rengimą šeimai

Bronius VERTELKA

Vyskupijos Šeimos centro
direktorė Jūratė Šaumanienė
ir kun. prof. dr. Andrius Narbekovas

Mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio jaunimo rengimas šeimai: patirtis ir uždaviniai“, kurią organizavo Santuokos ir šeimos studijų centras, Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete ir Panevėžio vyskupijos Šeimos centras, vyko spalio 21-ąją Panevėžio miesto savivaldybės salėje.


Adaptacija

Petras KATINAS

Kol verda aistros dėl Valstybės saugumo departamento, netylančios jau kelintą savaitę nuo ankstyvo ryto iki vidurnakčio, sklinda įvairiausi gandai dėl „Mažeikių naftos“ ateities, Seimo ir Vyriausybės kabinetuose prasidėjo diskusijos dėl valstybės biudžeto 2007 metams. Tiesa, tos diskusijos daugiau primena rinkimų šou, kuriame tautos išrinktieji staiga ėmė dėtis besirūpinantys savo rinkėjais bei jų poreikiais ir ėmė teikti krūvas pasiūlymų, kaip padalyti valstybės biudžetą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija