Atnaujintas 2006 lapkričio 8 d.
Nr.83
(1483)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Gyvenimas Zervynose – kaip stebuklas...“

Rūta Averkienė

Rašytojas Juozas Aputis

Varėnos viešojoje bibliotekoje įvyko jubiliejinis Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, rašytojo Juozo Apučio kūrybos vakaras. Pasiklausyti žymaus novelisto kūrybos ir jį pasveikinti susirinkusiems varėniškiams vakaras neprailgo – J.Aputis, dalydamasis mintimis apie gyvenimą Zervynose ir kūrybą, kaip visuomet, nestokojo šmaikštumo.


Nesenkantis kūrybos šaltinis

Bronius VERTELKA

Jubiliatę Alfredą Petrulienę
sveikina Elena Steponavičienė
(dešinėje). Jos abi lanko
Šventojo Rašto pažinimo studiją

„Gyvenimas kaip upė“ – tokiu pavadinimu tapybos paroda, skirta Alfredos Petrulienės gyvenimo jubiliejui, veikia Panevėžio kraštotyros muziejuje. Joje įvairiais metais kurti tautodailininkės darbai. „Rengdama parodą norėjau, kad jos pavadinime būtų žodis „upė“. Galbūt ir dėl to, kad ji tokia veržli ir paslaptinga, kaip ir pats gyvenimas. Pati plaukioju prastokai, todėl dažniau einu upės krantais ir stebiu, kaip jos vagoje putojantis vanduo kažką plauna. Mėgstu su sutiktais žmonėmis pabendrauti, su jais pasidalyti patirtais įspūdžiais“, – pristatydama savo parodą kalbėjo A.Petrulienė.


Buvo priekabi žodžiui

Kalba kompozitorius, dainų
autorius ir atlikėjas Alvydas
Jegelevičius. Kairėje – vakaro
vedėja Albina Saladūnaitė
Autoriaus nuotrauka

Visų Šventųjų išvakarėse, kada vėjas kaip patrakęs draskė medžių lapus ir juos negailestingai blaškė, Panevėžio dailės galerijoje vyravo ypatingai nuoširdi nuotaika. Miesto kultūros citadelėje buvo minimas talentingos poetės ir gabios žurnalistės Elenos Mezginaitės 65–asis gimtadienis. Vyko jos kūrybos rinktinės „Mano senas drauge“ pristatymas.

Sunku būtų rasti bent kiek menu besidomintį žmogų, kuris nebūtų susipažinęs su E. Mezginaitės poezija ar nebūtų skaitęs jos rašinių periodinėje spaudoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija