Atnaujintas 2006 lapkričio 8 d.
Nr.83
(1483)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Akrostichai M.Valančiui ir A.Baranauskui

Vytautas BAGDONAS

Motiejus Valančius

Neseniai vartydamas 1929 metais Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto išleistą leidinį „Vaižganto Raštai, XIII tomas. Mūsų literatūros istorijai. Šeštas būrys veikėjų. Beletristai“ užtikau įdomius akrostichus, skirtus rašytojui, Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui ir kunigui poetui Antanui Baranauskui.

Akrostichas (graikiškai akrostichon – kraštutinė eilutė) – eiliuotas kūrinys, parašytas taip, kad pirmosios eilučių raidės sudarytų kokio nors asmens vardą, pavardę, žodį arba ištisą frazę. Skaitant nuo viršaus į apačią, galima perskaityti į eiliuotą kūrinį įkomponuotą žodį ar posakį.


Motiejus Valančius Kaune

Marytė Gustainienė,

Kauno „Aušros“ gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Maironis, Vaižgantas, Adomas Mickevičius – tai vardai, kuriuos minime, kai norime pabrėžti, kokios asmenybės svarbios Kauno kultūrai. Tarp jų minėtinas ir Motiejus Valančius. Šis vardas daugumai siejamas su blaivybės sąjūdžio idėjomis, daraktorinėmis mokyklomis, knygnešių nueitomis golgotomis, su nuotaikingąja „Palangos Juzės“ istorija. Kauno senamiestyje gatvė pavadinta M.Valančiaus vardu, šalia Kunigų seminarijos pastatytas paminklas didžiajam žemaičių šviesuoliui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija