Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Ar KGB galėjo
padaryti moralinę
ir materialinę žalą?

Nerimauja
dėl religinio
nepakantumo
kurstymo

Kauno miesto
muziejus plečia
veiklą ir valdas

,,Liepsnojantys
žiedai”

Dvi naujos parodos

Patriotai anapus
barikadų

Dzūkija ir dzūkai
Lietuvos istorijos
verpetuose

Eilėraščiai apie
gyvenimo kelią

Išsipildžiusi Marijos
Šlapelienės svajonė

Žinomų Lietuvos
rašytojų išsilavinimai

Adolfas Ramanauskas-
Vanagas apie Vaclovą
Voverį-Žaibą

1955 metų streikas
Vorkutos 40-ojoje
šachtoje

Ar rodyti vaikams
sovietinę istorijos
versiją?

Dešimt naujosios
santvarkos stulpų,
ant kurių Rusija statys
savo ateitį

Valdininkams –
auksinės
„matrioškos“.
Ir ne tik

Grobis grąžinamas
su išlygomis

Bušo reveransai
Putinui

Ugdys tautinį
samoningumą

Vengrų kraujas 1956
metais pralietas
ne veltui

Kova dėl Lietuvos
dar nesibaigė

Svarus JAV vyskupų žodis dėl Irako problemos

Mindaugas BUIKA

Teroristų užtaisas susprogdintas
prie Bagdado asiriečių bažnyčios

Sudėtinga padėtis skatina peržiūrėti strategiją

Po neseniai įvykusių Jungtinių Valstijų parlamento rinkimų, kurie faktiškai tapo referendumu, išreiškusiu tautos daugumos nepasitenkinimą vyriausybės vykdomos politikos Irake rezultatais, amerikiečių katalikų vyskupai paskelbė naują svarbų pareiškimą, kuriame pakvietė į „esminį, pilietinį ir nepartinį“ šio klausimo aptarimą, kuris galėtų daug ką nulemti. Ganytojai akcentavo savo viltį, kad bus atsisakyta praėjusioje rinkimų kampanijoje vyravusios „skaldytojiškos retorikos“ bei „rėksmingų ir lėkštų debatų“, kurie iškraipo esamą realybę ir galimus sprendimus Irake redukuoja iki kraštutinių pasirinkimų: viską palikti ir išbėgti arba išlaikyti visiškai nepakeistą kursą.

Irako konfliktas tapo sunkiai pakeliama našta netgi tokiai pasaulio galingiausiai „supervalstybei“, kokios yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Šalies įsiskolinimas viršijo 9 trilijonus dolerių, o karinis biudžetas siekė beveik 500 milijardų dolerių. O kur dar kasmetinės šimtamilijardinės sumos, skirtos Irakui atstatyti, nors, užuot realiai atsikūrusi, šalis atsidūrė kone permanentinio chaoso ar netgi prie pilietinio karo slenksčio. Per pastaruosius pustrečių metų nuo invazijos pradžios Irake žuvusių amerikiečių karių skaičius artėja prie trijų tūkstančių, o civilių amerikiečių prievartinės netekties mastas iš tikrųjų įspūdingas: šalies vyriausybės duomenimis, šalis neteko 150 tūkst., o kai kuriais tarptautiniais vertinimais, apie pusės milijono ar netgi dar daugiau žmonių.


Šviesos erdvynuose

Marija MACIJAUSKIENĖ

Rikardas Gustavas – V.Česas Dž.Verdžio
operoje „Kaukių balius“. 1967 m.
Ričardo ŠAKNIO fotokopijos

Man menininkas primena tamsią ir nepaliestą leliją, o gal žemčiūgą senovės lietuvių darželiuose. Tos gėlės reikalauja rūpesčio ir meilės kasdieninės, bet kai pražysta, tarsi nušvinta visas pasaulis. Tai Viešpaties dovana, kurią paveldi ir būsimasis menininkas, – solistas, smuikininkas ar... Visos kūrybinės jėgos srute srūva, jei mokėsime jas vertinti, saugoti ir Viešpaties patikėtam darbui aukotis. Taip mąsčiau ketindama rašyti apie subtilaus balso ir kitais talentais Dievo apdovanotą įžymųjį mūsų operos tenorą, sukūrusį scenoje net 52 ryškius vaidmenis, Vladą Česą, kurį pirmąkart išgirdau dar pokary, kai Kaune pradėjo atgauti jėgas opera. Juk, vengdami tremčių, artėjant antrajai sovietinei okupacijai, ne tik rašytojai, dailininkai, bet ir didžiuma ryškių dainininkų pasitraukė į Vakarus be rytdienos vizijos, svarbu buvo išlikti gyvam, nebūti numarintam.


Stiklo menininko grįžimas

Stiklo menininkas Vygantas Paulauskas
Autoriaus nuotrauka

Šimtai tūkstančių Lietuvos piliečių emigravo į užsienio šalis ir ten bando rasti laimę. Ar visiems tai pavyksta, sutiko papasakoti Dailininkų sąjungos narys Vygantas PAULAUSKAS.

 

Trumpai papasakokite apie save. Ir dar – kodėl nusprendėte emigruoti?

1985 metais baigiau Vilniaus dailės institutą. Buvau iš antrosios stiklo menininkų laidos. Tuometiniu gyvenimu nesiskundžiau: turėjau darbą, butą, šeimą, nereikėjo drebėti dėl ateities.


Ištikimybė dainai - šešis dešimtmečius

Vytautas Bagdonas

Svėdasų kultūros namų etnografinis
ansamblis, neseniai atšventęs
60-metį, dažnas įvairių renginių dalyvis
Autoriaus nuotrauka

Lapkričio 4-osios popietę svėdasiškiai ir jų svečiai buvo pakviesti į jubiliejinį miestelio kultūros namų renginį. Tądien Svėdasų kultūros namuose iškilmingai paminėtas etnografinio ansamblio veiklos 60-metis.Tam buvo skirtas koncertas „Svėdasiškių godos”.


Buvusi kaimynė muziejui dovanojo Vaižganto bareljefą

Vytautas Bagdonas

Kaunietė Taida Balčiūnienė
Svėdasų krašto muziejui atvežė
dovanų Vaižganto bareljefą
Autoriaus nuotrauka

Svėdasų krašto muziejus, įkurtas Kunigiškių kaime, restauruotoje buvusioje pradžios mokykloje, spalio 1-ąją pasipildė nauju eksponatu – Vaižganto gipsiniu bareljefu. Tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai”, vykusio muziejaus kiemelyje, metu šį bareljefą muziejui padovanojo kaunietė Taida Balčiūnienė, buvusi rašytojo kan. Juozo Tumo-Vaižganto kaimynė.


Graudžiai juokingi

Petras KATINAS

Kai kurių žurnalistų ir politologų išliaupsintas naujasis Lietuvos premjeras Gediminas Kirkilas, kuris esą, skirtingai nuo savo pirmtako ir partijos vadovo A.Brazausko, sugeba įsiklausyti į įvairias, netgi opozicijos nuomones, tiesiog pribloškė visus savo paskutiniaisiais pasisakymais. Pirmiausia jis pareiškė atsistatydinsiąs, jeigu per pirmuosius jo valdymo metus nepavyks sumažinti Lietuvoje korupcijos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija