Atnaujintas 2007 sausio 24 d.
Nr.7
(1504)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Garbingas apdovanojimas

Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui lankantis Ukrainoje, prezidentas Viktoras Juščenka 2006 m. lapkričio 14 d. pasirašė įsaką, kuriuo už išskirtinius nuopelnus Ukrainos valstybei, minint Lietuvos ir Ukrainos diplomatinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines, valstybės ordinais ir medaliais apdovanojo dešimt Lietuvos asmenų (politikų, mokslininkų, visuomenės veikėjų). Keturi jų – aukščiausiais apdovanojimais: Jaroslavo Išmintingojo III laipsnio ir Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinais.

Ukrainos valstybinius apdovanojimus gruodžio 12 dieną Ukrainos ambasadoje įteikė ambasadorius Borisas Klimčiukas: Jaroslavo Išmintingojo III laipsnio ordinai įteikti Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmajam pavaduotojui Česlovui Juršėnui, Lietuvos užsienio reikalų ministrui Petrui Vaitiekūnui ir buvusiam užsienio reikalų ministrui Antanui Valioniui. Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinas įteiktas Šiaulių universiteto ir Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto vyr. mokslo darbuotojai dr. Aldonai Vasiliauskienei. Tai pirmoji lietuvė, apdovanota Kunigaikštienės Olgos ordinu. Mums tai itin džiugu, nes dr. A.Vasiliauskienė yra „XXI amžiaus“ talkininkė.

Dr. A.Vasiliauskienės pažintis su Ukraina siekia 1985 metus, kai ji, tyrinėdama Antrąjį Lietuvos Statutą (1566), pradėjo važinėti po šios šalies bibliotekas, muziejus, archyvus ieškodama nežinomų nuorašų (Lvove jai pavyko surasti iki tol mokslininkų nepastebėtą nuorašą) ar patikslindama jau žinomus. Šia tematika 1990 metais apgynusi disertaciją, ryšių su Ukraina nenutraukė. 2000-ųjų pabaigoje, skatinama Ukrainos istorikų, įkūrė Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociaciją (išrinkta jos prezidente), kuri tyrimams pasirinko Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną kaip vienintelį ordiną, įkurtą Lietuvoje. Per penkerius metus (2001-2006) dr. A.Vasiliauskienė sugebėjo suorganizuoti net septynias tarptautines mokslines–praktines konferencijas ne tik Lietuvoje (čia jų buvo keturios), bet ir Ukrainoje (trys). Šios veiklos dėka 2004 metams pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių universiteto ir Josifo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų tėvų Bazilijonų instituto Briuchovičiuose, o 2005-aisiais – tarp Šiaulių universiteto ir Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetų, 2005 metų pavasarį organizuotos Šiaulių universiteto dienos Bazilijonų institute, 2006 metų rudenį – Lvovo universiteto dienos Šiaulių universitete. 2006 m. lapkričio 12-14 d. dr. A.Vasiliauskienės iniciatyva Rietavo „Aušros“ katalikiškoje mokykloje buvo organizuotas Ukrainos katalikiškų mokyklų atstovų susitikimas su Žemaitijos krašto katalikiškomis mokyklomis, parengti bendradarbiavimo sutarčių dokumentai.

Dr. A.Vasiliauskienei talkinant su ukrainiečiais glaudžiai bendradarbiauja ir Šiaulių rajono Bazilionų vidurinė mokykla (Bazilionų miestelį kadaise ir įkūrė ukrainiečiai – vienuoliai bazilijonai). Su ukrainiečiais mokslininkais bei vienuoliais bazilijonais organizuojami susitikimai ir kitose Lietuvos vietose.

Dr. A.Vasiliauskienė daug rašo ukrainistikos tema: be mokslinių straipsnių, jos publikacijas stebime ir periodinėje spaudoje – sužinome apie Ukrainoje vykstančias konferencijas, mokslininkų nagrinėjamas problemas, asmenybes, religinį ir kultūrinį gyvenimą.

Reikia pastebėti, kad dr. A.Vasiliauskienė už savo ypač aktyvią veiklą ukrainistikos srityje (mokslinių ir kultūrinių ryšių plėtrą, o ypač darbus garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną) yra sulaukusi įvairių padėkų Garbės raštų – tarp jų ir Ukrainos užsienio reikalų ministro B.Tarasiuko – gavusi organizacijos „Ukraina – Pasaulis“ aukščiausią apdovanojimą „Aukso žvaigždę“, jai įteikti proginiai bei jubiliejiniai žymių Ukrainos veikėjų medaliai, įteiktas ir popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Ukrainoje atminimui skirtas medalis. 2005 metais tėvai bazilijonai jai įteikė popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo raštą.

Dr. A.Vasiliauskienės tyrinėjama tema – „Lietuvių katalikiškas intelektualinis Sąjūdis“. Ji rašo Lietuvių katalikų akademijos istorijos klausimais, nagrinėja jos asmenybes, daug dėmesio skiria Lietuvos Bažnyčios ir dvasininkų klausimams. Itin daug straipsnių paskyrusi Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Todėl šis Ukrainos valstybinis apdovanojimas – kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinas – manytume, jai ypač malonus: ji daug jėgų atiduoda Lietuvos dvasinio gyvenimo kėlimui, o kunigaikštienės Olgos vardas neatsiejamas nuo Kijevo Rusios krikšto. 945 metais žuvus Kijevo didžiajam kunigaikščiui Igoriui, Olga, kaip regentė, 945-955 metais valdė Kijevo valstybę už mažametį sūnų Sviatoslavą. Atsisakiusi valdžios 957-aisiais nuvyko į Konstantinopolį. Manoma, kad ji ten priėmė krikščionybę, nors, istorikų spėjimu, ji priėmusi krikščionybę dar 955 metais Kijeve Elenos vardu. Grįžusi į Kijevą ji prisidėjo prie krikščionybės plėtimo. Nors jos sūnus Sviatoslavas atsisakė krikštytis, tačiau jos vaikaitis Vladimiras buvo pirmasis krikščionis Kijevo valdovas. Jis 988 metais krikštijo ir visą Kijevo Rusią. Stačiatikių Bažnyčia kunigaikštienę Olgą kanonizavo ir paskelbė šventąja.

Dr. A.Vasiliauskienės apdovanojimas Ukrainos Kunigaištienės Olgos III laipsnio ordinu, jos įvairiapusė mokslinė veikla parodo net tik didelį Lietuvos mokslininkės įnašą į Ukrainos istorijos mokslą, bet ir jos darbo įtaką draugiškų Ukrainos ir Lietuvos santykių plėtimui. Tai suartina abejas mūsų tautas, ėjusias vienu keliu ir turėjusias bendrus interesus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, vėliau tapusias Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos pavergtų kraštų tautomis, o dabartiniais laikais einančias nepriklausomybės keliu.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija