Atnaujintas 2007 sausio 24 d.
Nr.7
(1504)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius Benediktas XVI: krikščionių vienybė ir dialogas su žydais turi remtis malda

Mindaugas BUIKA

Kaip paprastai, popiežius Benediktas
XVI buvo entuziastingai sutiktas
bendrosios audiencijos dalyvių

Bendra malda ir solidarumo liudijimas

Ateinantį ketvirtadienį, sausio 25 dieną, Bažnyčios liturgijoje minint apaštalo šv. Pauliaus atsivertimą, ekumeninėmis pamaldomis ir kitais renginiais (įskaitant tradicinį Suomijos ekumeninės delegacijos vizitą) kupina Maldos už krikščionis savaitė bus užbaigta popiežiaus Benedikto XVI Šv.Pauliaus už Romos miesto sienų bazilikoje vadovaujamais mišparais, kuriuose dalyvaus įvairių konfesijų atstovai. Krikščionių vienybės tema taip pat vyravo Šventojo Tėvo katechetiniame pokalbyje per praėjusio trečiadienio bendrąją audienciją, kurioje jis pabrėžė maldos ir solidarumo reikšmę ekumeninei pažangai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija