Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius ir Bažnyčia gina migrantų teises

Mindaugas BUIKA

Siekdami patekti į klestinčius
Vakarus, pabėgėliai
dažnai rizikuoja gyvybe

Primenama Nazareto šeimos drama

Susitikęs su Maroko, vadinamo Afrikos „vartais“ į Europą, naujuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, praėjusių metų vasarį popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad į tranzitu keliaujančius gausius afrikiečius migrantus būtų žiūrima ne kaip į „prekybos objektus ar darbo jėgą“, bet kaip į asmenis, kurių pagrindinės teisės ir žmogiškasis orumas turi būti gerbiamas. Gegužės mėnesį apsilankęs Lenkijoje savo kalboje vietos dvasininkams Šventasis Tėvas pabrėžė, kad privalu rūpintis į Vakarus išvykusių katalikų sielovada. Kalėdų laikotarpio kalbose ir homilijose Benediktas XVI iškėlė dramatišką Irako pabėgėlių padėtį kviesdamas tarptautinę bendruomenę rodyti jiems didesnį solidarumą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija