Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

VYSKUPŲ
KONFERENCIJOS
POSĖDYJE

Palaimintojo
Jurgio Matulaičio
dvasingumo
esmė – meilė

„Kregždutė“
privalo gyventi

Klebono vizija – burti
vaikus ir jaunimą
arčiau bažnyčių

Tėvo pėdomis

Gerbkime mirusiųjų
atminimą

Šventa pareiga
Tėvynei

Ne žmonės, o baubas

Mirė ilgametis
Ratnyčios klebonas

Popiežius ir Bažnyčia gina migrantų teises

Mindaugas BUIKA

Siekdami patekti į klestinčius
Vakarus, pabėgėliai
dažnai rizikuoja gyvybe

Primenama Nazareto šeimos drama

Susitikęs su Maroko, vadinamo Afrikos „vartais“ į Europą, naujuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, praėjusių metų vasarį popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad į tranzitu keliaujančius gausius afrikiečius migrantus būtų žiūrima ne kaip į „prekybos objektus ar darbo jėgą“, bet kaip į asmenis, kurių pagrindinės teisės ir žmogiškasis orumas turi būti gerbiamas. Gegužės mėnesį apsilankęs Lenkijoje savo kalboje vietos dvasininkams Šventasis Tėvas pabrėžė, kad privalu rūpintis į Vakarus išvykusių katalikų sielovada. Kalėdų laikotarpio kalbose ir homilijose Benediktas XVI iškėlė dramatišką Irako pabėgėlių padėtį kviesdamas tarptautinę bendruomenę rodyti jiems didesnį solidarumą.


Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai

Ragino priimti Kristaus malonę

Kun. Saulius STUMBRA

Ekumeninių pamaldų Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčioje momentas

2007 m. sausio 21 d. vakarą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos, kurių pagrindinė tema – „Jis padaro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ (Mk 7, 37). Skambant giesmei, skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovai įžengė į bažnyčią. Bendroms maldoms vadovavo Telšių vyskupas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas Jonas Boruta, SJ, dalyvavo šešiolika skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovų: Katalikų Bažnyčiai atstovavo kun. Vladas Gedgaudas, kun. Vilius Viktoravičius, kan. Jonas Paulauskas, prel. Vytautas Gustaitis, kun. Renatas Liuberskis, kun. Česlovas Degutis, kun. Saulius Stumbra, diak. P.Jaraminas, diak. R.Norkus ir diak. K.Petravičius; Liuteronų Evangelikų Bažnyčiai – kun. Reinholdas Moras, Evangelikų baptistų bendruomenei – pastorius Andriejus Briaunys, Evangelikų Reformatų Bažnyčiai – diakonė Sigita Švambarienė, Išganymo Armijos kapitonė Susanne Ketler-Riutkenen, Lietuvos krikščioniškojo koledžo (LCC) kapelionė Sharon Brubaker.


Susitelkus galima daugiau

Bronius VERTELKA

Ekumeninių pamaldų dalyviai (iš kairės):
Kristaus Karaliaus Katedros klebonas
kun. Tomas Skrudupis,
Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas
Dauknys, Švč. Trejybės bažnyčios
vicerektorius kun. Rimantas Kaunietis,
evangelikų liuteronų kunigas
Arvydas Malinauskas, evangelikų
reformatų kunigas Julius Norvila
ir vyskupo generalvikaras
kan. dr. Robertas Pukenis

Užsidirbti į užsienį išvyko maždaug pusė milijono žmonių arba kas šeštas Lietuvos gyventojas. Bėgdami nuo skurdo tėviškėje, svetur jie dirba tokius darbus, kokių iš tolo kratosi tų šalių vietiniai gyventojai. Kitas aktualus dalykas – artėjantys rinkimai į vietines savivaldybių tarybas. Ar vėl balsuosime už tuos, kurie daug šnekės prieš rinkimus, tačiau vėliau nieko nepadarys? Ar vėl tvarkyti savo gyvenimą patikėsime toms grupelėms žmonių, kurie išrinkti norės išpešti sau kuo didesnės naudos? Tokius savo pastebėjimus išreiškė ekumeninėse pamaldose, kurios vyko sausio 21-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila. Jis teigė, jog daug ką galima nuveikti ir pačių krikščionių jėgomis, tačiau tam reikalingas tarpusavio sutelktumas ir vienybė. Jis priminė, kad tokios pamaldos Panevėžyje vyksta aštuntą kartą. Pirmosios buvo surengtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje.


Būkime drąsūs gyventi meilėje

Inesė RATNIKAITĖ

Vienijo vyskupo Eugenijaus Bartulio,
renginio svečių ir dalyvių
kartu giedamos giesmės

„Statistikos duomenimis, 60 proc. jaunų vyrų ir 47 proc. jaunų merginų nuo 18 iki 24 metų nenorėtų gyventi susituokę“, – teigė Šiaulių vyskupas, sausio 7 dieną sukvietęs į Katedrą gausybę sutuoktinių iš visos Šiaulių vyskupijos kartu dalyvauti šv. Mišių aukoje bei atnaujinti Santuokos sakramento priesaiką. Žiūrint į daugybę vienas kitam rankas padavusių ir dar kartą priesaikos žodžius kartojančių porų, atrodė nerealūs Statistikos departamento pateikti faktai, liudijantys skaudžią ir, deja, tikrą tikrovę.


Kad prasidėtų naujas Lietuvos atgimimas

Mons. Alfonsas Svarinskas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Vasario pabaigoje Lietuvoje įvyks savivaldybių tarybų rinkimai. Sakoma, kad jau dabar „ereliai“ kelis kartus apskriejo Lietuvą, per radiją girdėjome sakant, jog suvienijo jėgas K.Prunskienės vadovaujami valstiečiai liaudininkai ir R.Ozolo centristai, jog sausio pradžioje pasigirdo žinių, jog Lietuvoje gali pasirodyti Viktoras Uspaskichas. Jis ketina kandidatuoti Kėdainiuose. Iš tiesų Lietuvos žmonėms sunku susigaudyti, už ką balsuoti. Nors dovanas iš kandidatų priiminėti dabar jau uždrausta įstatymu, bet lieka įtaigus žodis ir pažadai, kuriais dar taip neseniai tikėjo rinkėjai. Nežinia, ar jie jau „atkando dantį“... Pakalbinome daug kentėjusį dėl Lietuvos laisvės, daug gėrio ir blogio gyvenime mačiusį monsinjorą Alfonsą SVARINSKĄ.


Sunkiai gyjanti Balkanų žaizda

Vakarų viltimi vadinama Serbijos
prezidento Boriso Tadičiaus
vadovaujama Demokratų
partija surinko 23 proc. balsų

Visa Europa ir tarptautinė bendruomenė, konkrečiai, Jungtinės Tautos, nekantriai laukė Serbijos visuotinių rinkimų rezultatų. Nes, kaip pažymi užsienio valstybių diplomatai Belgrade, nuo šių rinkimų rezultatų priklausys, kuria kryptimi toliau vystysis ši Balkanų šalis, kuri po Jugoslavijos subyrėjimo iki šiol konkrečiai neapsisprendžia dėl to kelio pasirinkimo. Buvusio Serbijos prezidento Slobodano Miloševičiaus, nuversto 2000 metais ir pernai mirusio Hagos tarptautinio karo nusikaltimų tribunolo kalėjime, šalininkai, kraštutiniai nacionalistai, susibūrę į gana galingą Radikalų partiją, neslepia, kad toliau vykdys šovinistinę politiką, skelbdami apie „didžiosios Serbijos“ atkūrimą.


Muilo (melo) burbulo pūtimas

Seime vyksta naujas spektaklis, o tiksliau, pučiamas muilo (melo) burbulas: į naujai sudarytą Seimo laikinąją komisiją kviečiami kažkokie „liudytojai“, jau iš anksto neabejotinai žinantys, kas organizavo krašto apsaugos savanorio Juro Abromavičius nužudymą. Kai prokuratūra dėl duomenų trūkumo nutraukė J.Abromavičiaus nužudymo bylą, artėjant savivaldybių rinkimams buvęs Seimo pirmininkas A.Paulauskas (kartu su „nuskriaustuoju“ jo globojamu VSD vadovu) A.Pociumi nutarė „pamokyti“ Tėvynės sąjungos vadovus.


Raganų puota

Petras KATINAS

Artėjant savivaldybių rinkimams jau nieko nestebina prasidėjusi neregėtai arši, teisingiau pasakius, purvina rinkimų propagandinė kampanija. Iš įvairių rankovių ir užančių ištraukiamos vis naujos ir senos, aiškiai žymėtos, politinių sukčių ir demagogų kortos. Viena jų – vadinamojo savanorių maišto ir neva juo besidomėjusio buvusio saugumo darbuotojo Juro Abromavičiaus nužudymo bylos tyrimas. Netgi laikinosios Seimo komisijos, tiriančios ar vaizduojančios J.Abromavičiaus žūties ir savanorių „maišto“ bylos tyrimą, pirmininkė „darbietė“ Loreta Graužinienė pripažino, kad po kiekvieno naujo liudijimo jos vadovaujamai komisijai darosi vis aiškiau, jog J.Abromavičiaus žūtis tapo vienu iš rinkimų propagandos įrankių.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija