Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ligoniams palinkėta vilties ir sveikatos

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, su ligoninės personalu

Jau penkioliktą kartą visas krikščioniškas pasaulis kreipia žvilgsnį į sergančiuosius Pasaulinės ligonių dienos proga. Pasitinkant jubiliejinę Ligonių dieną, Klaipėdos jūrininkų ligoninėje lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, lydimas generalvikaro prel. Juozo Šiurio ir diakono Karolio Petravičiaus. Ganytojas bendravo su medicinos personalu, lankėsi Kardiologijos ir Neurologijos skyriuose, sergantiems klaipėdiškiams linkėjo vilties ir pasitikėjimo Dievu. Ligoniai buvo maloniai nustebinti bei sujaudinti ganytojo vizito. Kiekvienam jų vyskupas paliko atminimui Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslėlį ir juos palaimino.


Potvyniai sustiprina rusniškių tikėjimą

Kun. Virginijus Palionis pasiruošęs
keltis su traktoriumi-keltu

Vasario 4-ąją, sekmadienį, važiuodamas iš Šilalės, nedidelį, du tūkstančius gyventojų turintį Rusnės miestelį, įsikūrusį Nemuno deltoje, pasiekiau dulksnojant lietučiui su šlapdriba bei protarpiais iš po debesų nusišypsant saulutei... O važiavau norėdamas paragauti agurkais kvepiančių stintų ir įvairiausios rūšies skaniai išrūkytos šviežios žuvies... Bet iš Šilutės Rusnės sausuma nepasiekiau. Teko apie kilometrą keltis specialiu traktoriumi, nes kelias Šilutė-Rusnė buvo apsemtas. Laimė, pasitaikė nuosavu automobiliu važiuojantis iš Šilutės į Rusnę aukoti sekmadienio šv. Mišių šilutiškis kunigas Virginijus Palionis, kuris turėjo specialų Šilutės rajono savivaldybės išduotą leidimą per šią užtvinusią kelio atkarpą keltis be eilės. Tad, nieko nelaukdamas, įsibroviau į jo automobilį ir mudu su mašina traktorius-keltas perkėlė į jau vandens sausą kelio ruožą.


Rumšiškių parapija sutiko Šiluvos Dievo Motinos paveikslą

Rumšiškiečiai pasitinka Šiluvos
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Vasario 11 dieną baigėsi Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo apsilankymas Raudondvario parapijoje. Po 11 val. šv. Mišių Raudondvario bažnyčioje paveikslas iškilminga palydėjimo liturgija perduotas Rumšiškių parapijos atstovams. Tą patį sekmadienį paveikslas buvo sutiktas prie Rumšiškių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, vėliau čia čia klebonas kun. Virginijus Birjotas aukojo šv. Mišias.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija