Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Mirė salezietis
kardinolas
M.Chavjeras Ortasas

Pastangos gramzdinti
Petro laivą

Būkime geresni
vieni kitiems

Nešiokime
Dievą širdyje

Kada nustosime
garbinę komunizmą?

Žaidžiame
„aklą vištą“

Lemtingi rinkimai

Ir susirinks šaltyšiai
į krivūlę...

Ko tikėjomės
ir ko sulaukėme

Svarbiausia –
Laisvė ir vienybė!

Atlikime krikščionio
pareigą tėvynei

Kelias
į nukrikščionėjimą

Ar homoseksualas
jaučiasi laimingas?

Dekalogo pamokos

Tokiems nebėra
nieko šventa...

„Oranžiniai“
dar nepasidavė

Gruzija nesiklaupia

Maskva vaizduoja
tyrimą

Pagaliau išsivežė

Pagerbė Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio
Deklaraciją

„Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos...“

Zigmas TAMAKAUSKAS

„Laisvės“ statula Kaune

Štai ir vėl atskubėjo vasaris: su savo šokinėjančiomis snaigėmis, pasidabruotais namų stogais, blizgančiais lediniais tiltais ir vėjais. Gal toks pat vaizdas buvo ir prieš 89-erius metus, Vasario 16-ąją, kai Lietuvos Taryba, įgaliota 1917 metų rugsėjo mėnesį vykusios Lietuvių konferencijos, rinkosi padaryti mūsų tautai nepaprastai reikšmingą sprendimą – pasirašyti savo – Lietuvos Valstybės atkūrimo Aktą. Tai įvyko 1918 metų tos pačios dienos popietę – 12 val. 30 min., siaučiant nuožmiems okupaciniams vėjams. Jų tada nepabūgta, kaip neišsigąsta ir 1990-1991 metų žvarbiosios žiemos, kada mūsų širdys glaudėsi prie vienos – Tėvynės širdies.


Kreipti žvilgsnį į Nukryžiuotąjį, kuris tobulai atskleidė Dievo meilę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI pažymi,
kad Gavėnia yra tinkamas metas
pamaldžiam budėjimui
prie nukryžiuoto Atpirkėjo,
kaip tai darė Jo Motina Marija
ir mylimas mokinys Jonas (plg. Jn 19, 25)

„Deus Caritas est“ mokymo priminimas

Ypatingu atgailos ir maldos laiku, kokia tradiciškai yra Gavėnia, popiežius Benediktas XVI kviečia giliau kontempliuoti prie kryžiaus prikaltą Kristų, kuris šitaip išbaigdamas savo gyvybės auką už visus žmones kartu jiems tobulai perteikė Dievo meilę. „Tegul Gavėnia kiekvienam krikščioniui bus atnaujintas patyrimas Dievo meilės, duotos mums Kristuje, meilės, kurią kiekvieną dieną savo ruožtu mes turime „perduoti“ savo artimui, ypač tiems, kurie daugiausia kenčia ir stokoja“, – sakoma Šventojo Tėvo kreipimesi 2007 metų Gavėniai.


Potvyniai sustiprina rusniškių tikėjimą

Kun. Virginijus Palionis pasiruošęs
keltis su traktoriumi-keltu

Vasario 4-ąją, sekmadienį, važiuodamas iš Šilalės, nedidelį, du tūkstančius gyventojų turintį Rusnės miestelį, įsikūrusį Nemuno deltoje, pasiekiau dulksnojant lietučiui su šlapdriba bei protarpiais iš po debesų nusišypsant saulutei... O važiavau norėdamas paragauti agurkais kvepiančių stintų ir įvairiausios rūšies skaniai išrūkytos šviežios žuvies... Bet iš Šilutės Rusnės sausuma nepasiekiau. Teko apie kilometrą keltis specialiu traktoriumi, nes kelias Šilutė-Rusnė buvo apsemtas. Laimė, pasitaikė nuosavu automobiliu važiuojantis iš Šilutės į Rusnę aukoti sekmadienio šv. Mišių šilutiškis kunigas Virginijus Palionis, kuris turėjo specialų Šilutės rajono savivaldybės išduotą leidimą per šią užtvinusią kelio atkarpą keltis be eilės. Tad, nieko nelaukdamas, įsibroviau į jo automobilį ir mudu su mašina traktorius-keltas perkėlė į jau vandens sausą kelio ruožą.


Ligoniams palinkėta vilties ir sveikatos

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, su ligoninės personalu

Jau penkioliktą kartą visas krikščioniškas pasaulis kreipia žvilgsnį į sergančiuosius Pasaulinės ligonių dienos proga. Pasitinkant jubiliejinę Ligonių dieną, Klaipėdos jūrininkų ligoninėje lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, lydimas generalvikaro prel. Juozo Šiurio ir diakono Karolio Petravičiaus. Ganytojas bendravo su medicinos personalu, lankėsi Kardiologijos ir Neurologijos skyriuose, sergantiems klaipėdiškiams linkėjo vilties ir pasitikėjimo Dievu. Ligoniai buvo maloniai nustebinti bei sujaudinti ganytojo vizito. Kiekvienam jų vyskupas paliko atminimui Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslėlį ir juos palaimino.


Rumšiškių parapija sutiko Šiluvos Dievo Motinos paveikslą

Rumšiškiečiai pasitinka Šiluvos
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Vasario 11 dieną baigėsi Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo apsilankymas Raudondvario parapijoje. Po 11 val. šv. Mišių Raudondvario bažnyčioje paveikslas iškilminga palydėjimo liturgija perduotas Rumšiškių parapijos atstovams. Tą patį sekmadienį paveikslas buvo sutiktas prie Rumšiškių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, vėliau čia čia klebonas kun. Virginijus Birjotas aukojo šv. Mišias.


LAIKAS KEISTIS: tarnauti Kauno garbei ir kauniečių gerovei!

Interviu su Tėvynės sąjungos Kauno sąrašo lyderiu

Andriumi KUPČINSKU

Andrius Kupčinskas

Sąrašo lyderio prisistatymas: keliais sakiniais apibūdinkite šeimyninę padėtį, išsilavinimą, interesus.

Esu vedęs. Su žmona Jurgita auginame ketverių metų Jokūbą ir metukų Gertrūdą. Į politinį gyvenimą „nenukritau“ iš oro: buvau aktyvus Jaunųjų konservatorių lygos narys (pirmininkas – 1998-2000), Vytauto Didžiojo universitete studijavau istoriją, politologiją, baigiau informacijos ir komunikacijos magistro studijas. Po jų kauniečių pasitikėjimo dėka buvau išrinktas į Kauno miesto tarybą, kurioje dirbu jau antrą kadenciją.

Laisvu nuo politikos laiku žaidžiu krepšinį, minu dviratį, su šeima ir draugais rengiame išvykas, grybaujame.


Atėjo atsipeikėjimo metas

Petras KATINAS

Komunizmas su žmogiškuoju veidu
Jauniaus Augustino piešinys’

Daugelis žmonių, kuriems dar nepavyko išmušti iš galvų ir protų švenčiausių dalykų, tokių kaip Tėvynės meilė, Laisvė, Nepriklausomybė, Patriotizmas, apgailestauja, kad jiems didžiausią šventę – Vasario 16-ąją – užgožė primityvi ir kartu labai agresyvi partijų rinkimų propaganda. Štai kone kasdien per visas televizijas ir radijo stotis į „paprastus žmones“ kreipiasi socdemų vadai A.Brazauskas ir premjeras G.Kirkilas. „Valstietė“ Kazimira užpylė daugybės laikraščių puslapius savo sapalionėmis, kad ji, tarsi koks Chruščiovas su savo kukurūzais, pakėlė landsbergininkų sugriautą ne tik Lietuvos žemės ūkį, bet ir visą Lietuvą. Nuolat povo plunksnomis kaišosi socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė.

Vasario 16-oji ir dabartis

Minime mūsų valstybės gimimo dieną – Vasario 16-ąją. Minime nepriklausomybę atkurtoje valstybėje, minime partizanų krauju sulaistytoje žemėje, minime 1991 metais savanorių kova laisvę apgintoje šalyje. Tačiau ar 1990 m. kovo 11-ąją atkurta nepriklausomybė užtikrina laimingą tautos gyvenimą, kurį numatė ir Vasario 16-osios Akto signatarai? Ar viskas vyksta gerai nepriklausomybę atkūrusioje valstybėje?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija