Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maskva vaizduoja tyrimą

Nužudytos rusų žurnalistės Anos Politkovskajos kolega, laikraščio „Novaja gazeta“ apžvalgininkas Igoris Korolkovas paskelbė didelį straipsnį „Atsarginiai organai“. Jame pateikti kelerių metų šio žurnalisto atliktų tyrimų duomenys, rodantys, kad Rusijos specialiosios tarnybos – FST, GRU kartu su Vidaus reikalų ministerijos vadovybe sukūrė paralelines struktūras susidoroti su valdžiai nepalankiais žmonėms: žurnalistais, bankininkais, politikais. I.Korolkovas pateikia labai įtikinamų duomenų, kad tuo pačiu būdu, kaip ir neseniai Londone nunuodytas buvęs rusų saugumo papulkininkis Aleksandras Litvinenko, 2003 metais buvo nužudytas ir „Novaja gazeta“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, Valstybės Dūmos deputatas Jurijus Ščekočichinas. Jo greita mirtis įvyko po staigios ir labai neaiškios ligos, kurios simptomai stebėtinai panašūs į A.Litvinenkos. I.Korolkovas pateikia dar daugybę panašių susidorojimo su Kremliui nepalankiais asmenimis faktų. Savo straipsnyje jis daro išvadą, kad jo paskelbti faktai akivaizdžiai rodo, jog apeinant Konstituciją ir įstatymus Rusijos specialiosios tarnybos pristeigė daugybę įvairių „fondų“, kurių veiklai suteikti ypatingi įgaliojimai. „Per savo nelegalias ir pusiau legalias struktūras specialiosios tarnybos faktiškai valdo valstybę. Tos saugumo įkurtos struktūros kelia pavojų ne tik visuomenei, bet ir kiekvienam piliečiui, tarp jų ir pačiam prezidentui“, – teigia I.Korolkovas.

Ne tik šis „Novaja gazeta“ žurnalistas, bet ir kiti įsitikinę, kad A.Litvinenkos nužudymo Londone byla nebus ištirta, kaip nebuvo ištirtos ir kitos neva paslaptingų nužudymų bylos. Tuo tarpu Rusijos valdžia ir Generalinė prokuratūra bando vaizduoti, jog ketina kruopščiai ištirti A.Litvinenkos nužudymo bylą. Tačiau atsisako išduoti buvusius saugumiečius, dabar verslininkus Andrejų Lugovojų ir Dmitrijų Kovtuną. Šie asmenys, Anglijos Skotland Jardo įsitikinimu, prisidėjo prie A.Litvinenkos nužudymo. Nepaisant to, Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministras Džonas Rydas patenkino Rusijos prašymą leisti atvykti į Londoną didelei grupei Rusijos tyrėjų, reikalavusių leidimo apklausti per 100 liudytojų. Pirmiausia rusai nori apklausti didžiausiu prezidento V.Putino laikomą, Didžiojoje Britanijoje gavusį politinį prieglobstį finansų magnatą Borisą Berezovskį ir Čečėnijos laisvės kovotojų atstovą Achmedą Zakajevą. B.Berezovskis pareiškė nelinkęs, kad jį apklaustų Rusijos tyrėjai, kita vertus, tiktai su sąlyga, kad apklausoje dalyvautų jo advokatai, o rusai būtų labai kruopščiai patikrinti.

Keli Londono dienraščiai paskelbė nužudyto A.Litvinenkos našlės Marinos Litvinenkos laišką Rusijos prezidentui, kuriame ji prašo imtis priemonių padėti surasti jos vyro žudikus. Savo laiške ji pažymi, jog visiems bus galutinai aišku, kad jos vyras buvo nunuodytas su paties Kremliaus valdovo žinia.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija