Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kelias į nukrikščionėjimą

Amerikoje visuomenės gyvenimo tempas gerokai skiriasi nuo Europos. Čia žmogus pats nepajunta, kad pradeda skubėti, veržtis į aukštesnę gyvenimo pakopą ir nejučiomis ima grimzti į vadinamąjį sekuliarizmą, t.y. į nukrikščionėjimą. Tad net ir kai kurie mūsų tautiečiai jau neturi laiko nueiti į sekmadienio pamaldas, nes yra fanatiškai įklimpę į juodaodžių sportus, pasirinkę tam tikrų miestų komandas. Daug metų net ir katalikų kunigai per pamokslus nepamiršdavo paminėti Notre Dame universiteto laimėjimų. Tačiau dabar laikai pasikeitė: anksčiau žaidė tik katalikai, t.y. airiai, vokiečiai, lietuviai, šiandien – tik pasamdyti juodaodžiai.


Ar homoseksualas jaučiasi laimingas?

Norėčiau atsiliepti į lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (toliau – LGBT) konferencijos, vykusios 2006 m. lapkričio 9-10 d., dalyvių kreipimąsi ir Daivos Valevičienės straipsnį „Gėjų skundai dėl diskriminacijos… etc“ „Kauno dienoje“.


Dekalogo pamokos

Tik pagal Dekalogą tegalime objektyviai vertinti savo veiksmus, derinti savo sąžinę. Tokia natūrali gyvenimo tvarka, tai nulemia ir žmogiškąją vertę. Vadinasi, Dekalogas turi būti teisingai suprantamas ir interpretuojamas. Šiuo atžvilgiu itin svarbi enciklika „Veritatis splendor“, autoritetingai komentuojanti Dekalogą, atkreipianti dėmesį į kategoriškai draudžiamus žmonių veiksmus. Tokie veiksmai nėra smulkmena, kaip kartais bandoma juos laikyti. Jeigu šlubuoja moralė, neišvengiamai atsiranda problemų visose gyvenimo srityse.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija